Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO404 Biyokimya Lab. 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Biyomoleküllerin izolasyonunda kullanılan bazı teknikler, biyomoleküllerin kalitatif ve kantitatif tanınması ve tayinlerinin öğrenilmesi, biyomoleküllerdeki yapı-fonksiyon ilişkisi hakkında temel bilgilerin kazanılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya -I dersinin alınmış ya da alınıyor olması

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- H. Korkmaz, N. Tınkılıç, T. Özen, A. Güder, Biyokimya Laboratuvarı Ders Notları, 2011, Samsun 2- Editörler: S. Güner, M. Küçük, Temel Biyokimya LaboratuvarıTeknikleri ve Uygulamaları, 2. Baskı, Derya Kitabevi, 2011, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokimyasal tekniklerin ve verilerin tanıtılması ve içeriği, biyomoleküllerin izolasyonu, biyomoleküllerin tanınması ve tayini, biyomolekullerin yapı-fonksiyon ilişkisinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cam malzemelerin kalibrasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
2 Tampon çözeltiler ve tampon karakterin incelenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
3 Titrasyon eğrileri ve amino asitlerin asit-baz özelliklerinin incelenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
4 Proteinlerin çözünürlüğüne etki eden faktörlerin incelenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
5 Spektrofotometrik yöntemlerle protein miktarlarının belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
6 Üreaz kinetiği 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
7 Serumda kolesterol miktarı tayini 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
8 Arasınav 4
9 Kalitatif ve kantitatif karbohihrat tayinleri 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
10 Ökaryot hücrelerde DNA izolasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
11 Besinlerde C vitamini içeriğinin belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
12 Telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
13 Telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
14 Telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480004 Biyomoleküllerin tayini ve belirlenmesinde gerekli teknikleri uygulayabilecek donanıma sahip olunması
2 1480005 Biyomoleküllerin izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonunda kullanılacak teknikleri belirleyebilecek donanıma sahip olunması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek