Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Atmosfere salıverildiğinde kirlilik oluşturan kirletici gaz ve tozların tutulması ve salınımının azaltılması için kullanılan proseslerin çalışma ve tasarım prensiplerini öğrenciye öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Flagan, R.C. ve Seinfeld, J.H., Fundamentals of Air Pollution Engineering. Prentice Hall, New Jersey, 1988 2) Müezzinoğlu, A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1987. 3) Dullien, F.A.L., Introduction to Industrial Gas Cleaning, Academic Pres Inc. San Diego 1989. 4) Cheremisinoff, P.N., Air Pollution Control and Design for Industry, Marcel Deker, Inc. New York 1993 5) Theodore, L., Air pollution Control Equipment Calculations, John Wiley & Sons, New Jersay 2008. 6) Reynolds, J.P., Jeris, J.S. and Theodore, L., Handbook Chemical and Environmental Engineering Calculations, John Wiley & Sons, New York 2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders özellikle noktasal hava kirliliği kaynaklarından atmosfere yayılan kirleticilerin kontrolü için kullanılan çöktürme, filtreleme, yıkama gibi toz tutucu sistemlerin ve absorpsiyon, adsorpsiyon, yoğuşturma, yakma ve membran ayırımı gibi gaz arıtma sistemlerinin çalışma ve tasarım prensiplerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 20 3 60
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tozların atık gaz akımından gideriminin temel prensipleri
2 Çöktürme ile toz giderimi
3 Siklon toz tutucularla toz giderimi
4 Filtreyle toz giderimi
5 Elektrostatik toz tutucular
6 Yıkama ile toz giderimi
7 Baca gazından SO2 giderimi
8 Ara sınav
9 SO2 giderim sisteminin üniteleri
10 NOx giderme sistemleri
11 NOx giderim sistemlerinin karşılaştırılması
12 Uçucu organik bileşik kontrol sistemleri
13 Karbon dioksit giderme sistemleri
14 Karbon dioksit giderme sistemlerinin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512186 Bu derse katılan öğrenciler noktasal kaynaklardan toz giderme sistemlerinin temel prensiplerini anlayacaklar ve tasarımını yapabileceklerdir
2 1512187 Bu derse katılan öğrenciler noktasal kaynaklardan kirletici gazları giderme sistemlerinin temel prensiplerini anlayacaklar ve tasarımını yapabileceklerdir
3 1512188 Diğer gaz ve buhar giderme sistemlerinin temel prensiplerini bilebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76185 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 76186 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 76184 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 76187 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 76188 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 76189 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 76198 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 76190 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 76199 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 76191 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 76192 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 76193 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 76194 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 76195 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 76196 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 76197 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2
2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2
3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek