Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG258 Mey IV 927003 2 4 10

Dersin Amacı

Mey sazının çalımı ve kullanışı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002 TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğini dikkate alarak derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etüt ve eserlere katılmak, derste verilen sorumlulukları (ödev, dinleti ve konser çalışmaları) yerine getirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şaha doğru giderken Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. saha_dogru_giden_kervan.pdf
2 Zurna havası Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. ZURNA HAVASI 1.jpg
3 Bu yoldan hanım geçer Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması bu_yoldan_hanim_gecer.pdf
4 Tutam yar elinden Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. tutam_yar_elinden_tutam_(2).pdf
5 Cabur dağdan kuş geliyor Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. cabur_dagdan_kus_gelir.pdf
6 Gam elinden benim zülfü siyahım Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. gam_elinden_benim_zulfu_siyahim.pdf
7 Bugün ben bir güzel gördüm Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. bugun_ben_bir_guzel_gordum.pdf
8 Ara sınav ( vize)
9 Uzun hava çalışması Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. bugun_ben_bir_guzel_gordum_(2).pdf
10 Uzun hava çalışması Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. bugun_ben_bir_guzel_gordum_(2).pdf
11 Kırmızı gül demet demet Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. kirmizi_gul_demet_demet(1).pdf
12 Uzun hava çalışması Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. kirmizi_gul_demet_demet(1).pdf
13 Uzun hava çalışması Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. bu_tepe_pullu_tepe.pdf
14 Uzun hava çalışması Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması. bu_tepe_pullu_tepe.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550703 Bu dersin sonunda öğrenci; -Mey sazının genel yapısını öğrenir ve bilir -Mey sazının perde yapısını bilir -Mey sazının üfleme tekniğini öğrenir ve bilir. -Mey sazında nefes çevirme tekniğini gösterir. -Mey sazında perde sistemini anlatır. -Sazında makamsal duyumları ayrıştırır uşşak makamında eserler geçildiği için uşşak diziliminde eserler çalabilir. -Öğrenci sazında makamsal duyumları ayrıştırarak hüseyni makamında eserler çalabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek