Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına çağdaş öğretme yaklaşımlarına uygun öğrenme ortamları tasarlamada deneyim kazandırmak, farklı özel öğretim yöntemlerinin temel ilkelerini ve uygulama adımlarını anlamalarını ve bunları kimya öğretiminde uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara. 2.Çepni, S. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 3..Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroöğretim uygulamaları, yeni kimya öğretim programında tanımlanan beceriler doğrultusunda öğrencilerin kendi özel alanlarının Öğretim Programından seçecekleri bir ya da birkaç konuda ders planı hazırlamaları, sınıfta ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders vermeleri, öğrencilerin yaptıkları bu sunumların öğretim elemanı, sınıf arkadaşları ve kendisi tarafından öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
21 Rapor Sunma 7 30 1
22 Proje Hazırlama 7 30 1
29 Bireysel Çalışma 7 20 1
2 Final Sınavı 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 5 40 1
39 Rapor Sunma 5 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 12 3 36
21 Rapor Sunma 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro öğretim uygulamalarının tanıtımı, ders yöntem ve tekniklerinin kısaca değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntem ve tekniklerin ve kimya konularının seçimi
2 Seçilen yöntemin mikro öğretim uygulaması
3 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
4 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
5 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
6 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
7 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
8 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
9 ARASINAV
10 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
11 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
12 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
13 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
14 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476965 Öğrenciler; öğretim ilkelerini kimya öğretim programının amaçları doğrultusunda kavrar,
2 1476966 Öğrenci; alana özgü öğretim metodolojilerinin nasıl kullanılacağını açıklar,
3 1476967 Öğrenciler; konu alanına uygun yöntem, teknik ve materyalleri seçer,
4 1476968 Öğrenciler; öğretim programı için öğrenme etkinlikleri tasarlar
5 1476969 Öğrenciler, Öğretim ortamında öğretim yöntem ve tekniklerini uygular
6 1476983 .öğrenciler; Mikro öğretim uygulamalarını planlamak ve değerlendirir
7 1476984 Öğrenciler; kimya öğretimini değerlendirir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek