Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri tanıtmak, öğretim teknolojilerinin kimya öğretimi sürecindeki yeri ve kullanımı hakkında bilgi vermek ve öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller ile öğretim gereçlerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları, YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER Demirel, Ö., Seferoğlu, S. & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara Uşun, S.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, Öğretim teknolojisi ve ortam düzenleme, Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi , Öğretim materyallerinin sınıflandırılması ve özellikleri, Öğretim materyalleri tasarım ilkeleri, İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar ve internet kullanımı, Uzaktan eğitim, kimya eğitimindeki güncel eğitim yazılımları, Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 10 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar: Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, iletişim
2 Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
3 Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
4 Öğretim materyallerinin sınıflandırılması, türleri, öğretim materyallerinin avantajları, sınırlılıkları
5 Öğretim materyalleri tasarlama ilkeleri, görsel tasarım ilkeleri
6 İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar kullanımı ve Bilgisayar destekli öğretim
7 kimya eğitimi yazılımlarının tanıtılması
8 kimya eğitimde internet kullanımı, uzaktan eğitim
9 Ara sınav
10 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
11 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
12 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
13 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
14 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476990 Öğretim teknoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1476991 Öğretim ortamları için materyal ihtiyaçlarını belirler ve öğretim ortamlarını materyal kullanımına uygun hale getirir.
3 1476992 Kimya öğretiminde materyal kullanmanın gerekliliğini anlar.
4 1476993 Farklı malzemelerden yararlanarak iki ve üç boyutlu öğretim materyaller geliştirir.
5 1476994 Görsel tasarım ilkelerini bilir ve hazırladığı materyallerde bunları dikkate alır.
6 1476995 Kimya ile ilgili güncel eğitim yazılımlarını, bilgisayar ve internet tabanlı materyalleri takip eder, kullanmak için olumlu tutum geliştirir.
7 1476996 Öğretim materyallerini değerlendirme prensiplerini anlar.
8 1476997 Öğretim materyallerinin seçimini etkileyen faktörleri dikkate alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek