Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM406 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders notları. Gazi Ü. Mesleki E.F. Anaokulu Öğretmenliği Eğitimi Önlisans Program Kitapçığı [2]Sert,S. (yayın yılı verilmemiş) Okulöncesi eğitim kurumlarında yaratıcı çocuk etkinlikleri.İstanbul: Morpa [3]Erkunt,N. (2000). Okulöncesi eğitimle ilgili uygulamalı çalışmalar.İstanbul: Esin [4]Yalçınkaya, T. ve Yalçınkaya, Ç.D.( 2004) Okulöncesi dönemde artık malzeme değerlendirilerek yapılan oyuncaklar.İstanbul: Morpa. [5]Üre, J. (2000) Anaokulları için artık materyallerle çeşitli el faaliyetleri. İstanbul: YAPA

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması, toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama, günümüzde topluma hizmet uygulamaları: kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 6 30 1
20 Rapor Hazırlama 6 30 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
36 Rapor 4 20 1
38 Rapor Hazırlama 4 20 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
21 Rapor Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi topluma hizmet.pdf
2 Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3 STK yetkilileriyle tanışma
4 Bir STK'da aktif görev alma
5 Bir STK'da aktif görev alma
6 Bir STK'da aktif görev alma
7 Bir STK'da aktif görev alma
8 Sunum
9 Bir STK'da aktif görev alma
10 Bir STK'da aktif görev alma
11 Bir STK'da aktif görev alma
12 Bir STK'da aktif görev alma
13 Sunum
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494509 Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme
2 1494510 Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme
3 1494511 Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme
4 1494512 Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme
5 1494513 Toplumsal sorunları tartışabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4
2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek