Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV117 Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu derste benzinli motorların yakıt ve ateşleme sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Benzin Motorlarında Yakıt Püskürtme Sistemleri, M.A. IŞIKSOLUĞU, ATLAS Yayınevi,2001. 2. BENZİNLİ MOTORLARDA YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ (525MT0273), MEGEP Modülü, 2011 3. BENZİNLİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ 1-2-3, MEGEP Modülü, 2006 4. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ (525MT0301), MEGEP Modülü, 2012 5. LPG YAKIT SİSTEMLERİ (525MT0323), MEGEP Modülü, 2011 6. ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ (525MT0283), MEGEP Modülü, 2012 7. Gasoline-engine management Basics and components, The Bosch Yellow Jackets Edition 2001 8. ELECTUDE LMS Modülleri, e-öğrenme veri tabanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Elektrik Bilgisi Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi Platin Kumandalı Transistörlü Ateşleme Sistemi Hall Etkisi (Hall Effect) Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi Endüktif Vericili Elektronik Ateşleme Sistemi Distribütörden Uyartımlı Sistem Distribütörsüz Tip Elektronik Ateşleme Sistemi Avans Manyetik Sensör (Pozisyon Sensörü) Elektronik Kontrol Ünitesi Bobinler Vuruntu Sensörü Bujiler Bobinler Elektronik Devreler ve Devre Elemanları Sensörler Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi Elektronik Kontrol Modülü Tek Nokta Enjektör Basınç Regülatörü Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası Lamda Sensörü (Oksijen Sensörü) Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi Elektronik Kontrol Modülü Çok Nokta Enjektörler Gaz Kelebek Potansiyometresi Yakıt Rampası( Yakıt Dağıtım Hattı) Direkt Enjeksiyon Sistemi Direkt Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi Elektronik Kontrol Modülü Direkt Enjektörler Hava Sıcaklık Sensörü Basınç Regülatörü Gaz Kelebek Potansiyometresi Elektro Yakıt Pompası Termik Zaman Şalteri Kam Mili Konum Sensörü Rölanti Kontrol Selenoid Kontrol Valfi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi 1. Hafta.pptx
2 Platin Kumandalı Transistörlü Ateşleme Sistemi, Hall Etkisi (Hall Effekt) Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi
3 Endüktif Vericili Elektronik Ateşleme Sistemi, Distribütörden Uyartımlı Sistem
4 Distribütörsüz Tip Elektronik Ateşleme Sistemi
5 Avans,Manyetik Sensör(Pozisyon Sensörü),Elektronik Kontrol Ünitesi,Bobinler
6 Vuruntu Sensörü,Bujiler,Bobinler
7 Elektronik Devreler ve Devre Elemanları, Sensörler
8 Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi,Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi,Elektronik Kontrol Modülü,Tek Nokta Enjektör
9 Ara Sınav Haftası
10 Basınç Regülatörü,Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası,Lamda Sensörü (Oksijen Sensörü)
11 Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi,Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi
12 Elektronik Kontrol Modülü,Çok Nokta Enjektörler
13 Performans Ödev Teslimi, Gaz Kelebek Potansiyometresi,Yakıt Rampası( Yakıt Dağıtım Hattı),Direkt Enjeksiyon Sistemi,Direkt Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi
14 Elektronik Kontrol Modülü,Direkt Enjektörler,Hava Sıcaklık Sensörü,Basınç Regülatörü,Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası,Termik Zaman Şalteri, Kam Mili Konum Sensörü, Rölanti Kontrol Selenoid Kontrol Valfi
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Bütünleme Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490042 Öğrenci, buji ateşlemeli motorların yakıt ve ateşleme sistemlerini kontrol edip değiştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek