Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV114 Otomotiv Elektriği 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrenci; elektrik sistemlerin bakım ve onarımını yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEGEP Modülleri, Ders Notları, Otomotiv Elektriği, Ali Sürmen, Alfa Aktüel

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektriki Prensipler, Manyetizma Elektrik Ölçü Birimleri Ohm Kanunu Kirşof Kanunları(Seri, Paralel ve Karışık Devre Teorisi) Akünün Görevleri ve Çalışma Prensibi, Akü Çeşitleri Akünün Yapısı Elektrolit, Akü Etiketi, Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler, Akü Elektroliti Hazırlanması Akü kontrolleri ve şarj işlemleri Marş Motoru Çeşitleri ve Yapıları Marş Sisteminin Kontrolleri Bakım ve Arızaları, Marş Devresi ve Marş Devresinde Kullanılan Kablo Çeşitleri ve Özellikleri Şarj Sisteminin, Görevi, Yapısı ve Çeşitleri Alternatörlerin Çalışma Prensibi, Kontrol ve Bakımları Regülatör (Konjektör) Görevi, Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri Şarj Sisteminin Kontrolleri Aydınlatma, Sis Far Devreleri Kısa ve Uzun Far Devresi Kontrolleri ve Far Ayarları Ön ve Arka Park Devresi, Sinyal Devresi, Geri Vites Devresi, Korna devresi Fren ikaz Lambası devresi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektriki Prensipler, Manyetizma 1. hafta.pdf
2 Elektrik Ölçü Birimleri 2. hafta.pdf
3 Ohm Kanunu 3. hafta.pdf
4 Kirşof Kanunları(Seri, Paralel ve Karışık Devre Teorisi) 4. hafta.pdf
5 Akünün Görevleri ve Çalışma Prensibi, Akü Çeşitleri Akünün Yapısı Elektrolit, Akü Etiketi, Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler, Akü Elektroliti Hazırlanması 5. hafta.pdf
6 Akü kontrolleri ve şarj işlemleri 6. hafta.pdf
7 Marş Motoru Çeşitleri ve Yapıları 7. hafta.pdf
8 Marş Sisteminin Kontrolleri Bakım ve Arızaları, Marş Devresi ve Marş Devresinde Kullanılan Kablo Çeşitleri ve Özellikleri 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Şarj Sisteminin, Görevi, Yapısı ve Çeşitleri 10. hafta.pdf
11 Alternatörlerin Çalışma Prensibi, Kontrol ve Bakımları 11. hafta.pdf
12 Regülatör (Konjektör) Görevi, Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri Şarj Sisteminin Kontrolleri 12. hafta.pdf
13 Aydınlatma, Sis Far Devreleri, Kısa ve Uzun Far Devresi Kontrolleri ve Far Ayarları 13. hafta.pdf
14 Ön ve Arka Park Devresi, Sinyal Devresi, Geri Vites Devresi, Korna devresi, Fren ikaz Lambası devresi 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502155 Çalışan basit elektrik devreleri kurarak devre elemanlarının gerilim, akım şiddeti, direnç değerlerini ölçebilecektir, çalışan seri, paralel ve karışık elektrik devreleri kurarak devre elemanlarının gerilim, akım şiddeti, direnç değerlerini ölçebilecektir.
2 1502156 Aydınlatma lambalarını kontrol edip değiştirebilecektir, far ayarı kontrolünü yapabilecektir, ikaz sistemlerini kontrol ederek gerektiğinde değiştirebilecektir.
3 1502157 Marş motorunun ve elektrik kablolarının kontrolünü, bakımını ve onarımını yapabilecektir.
4 1502158 Alternatörün kontrolünü bakım ve onarımını yapabilecektir, şarj akımını ve gerilimini ölçebilecektir.
5 1502159 Batarya (Akü) kontrollerini yapabilecek ve değiştirebilecektir, bataryayı şarj edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5
2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5
3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5
4 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5
5 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek