Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV242 Sistem Analizi ve Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sistem Analizi ve Tasarımı, Çetin Güler, Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 9789944770774 2. MEGEP Modülleri 3. ELECTUDE LMS Modülleri, e-öğrenme veri tabanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalışma Konusunu Seçmek Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Gerekli Malzemeleri Seçmek Gerekli Malzemeleri Seçmek Sistem Akış Şemasını Hazırlamak Sistemin Hesaplamalarını Yapmak Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 4 15 60
21 Rapor Sunma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışma Konusunu Seçmek 1. Hafta.docx
2 Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak
4 Gerekli Malzemeleri Seçmek
5 Gerekli Malzemeleri Seçmek
6 Sistem Akış Şemasını Hazırlamak
7 Sistemin Hesaplamalarını Yapmak
8 Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek
9 Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak
10 Ara Sınav
11 Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek, Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak
12 Sistemin Kurulumunu Yapmak
13 SistemiTest Etmek
14 Sistemin Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502695 Sistem amaç ve kapsamını belirlemek
2 1502696 Sistem konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak
3 1502697 Sisteme ilişkin detaylı hesaplama yapmak
4 1502698 Sistemi gerçekleştirmek
5 1502699 Sistemin çıktılarını sunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 5 2 3 3
2 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 5 2 3 3
3 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 5 2 3 3
4 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 5 2 3 3
5 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek