Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV223 İş Yeri Eğitimi 927003 2 3 10

Dersin Amacı

Protokol yapılan iş yerlerinde eğitim gören öğrencilerin, bu eğitim boyunca raporlama yapması ve bunu sunu haline getirmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Bu dersi GANO değeri bölüm kurulunca belirlenen seviyenin üstünde olan öğrenciler seçebilecektir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim aldığı alanda kazanımlarının haftalık olarak raporlanması ve sunu hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 14 5 70
21 Rapor Sunma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saha eğitimi analizi ve raporlama 1. Hafta.docx
2 Saha eğitimi analizi ve raporlama 2. Hafta.docx
3 Saha eğitimi analizi ve raporlama 3. Hafta.docx
4 Saha eğitimi analizi ve raporlama 4. Hafta.docx
5 Saha eğitimi analizi ve raporlama 5. Hafta.docx
6 Saha eğitimi analizi ve raporlama 6. Hafta.docx
7 Saha eğitimi analizi ve raporlama 7. Hafta.docx
8 Saha eğitimi analizi ve raporlama 8. Hafta.docx
9 Saha eğitimi analizi ve raporlama 9. Hafta.docx
Ara Dönem Raporu.docx
10 Saha eğitimi analizi ve raporlama 10. Hafta.docx
11 Saha eğitimi analizi ve raporlama 11. Hafta.docx
12 Saha eğitimi analizi ve raporlama 12. Hafta.docx
13 Saha eğitimi analizi ve raporlama 13. Hafta.docx
14 Saha eğitimi analizi ve raporlama 14. Hafta.docx
Yıl Sonu Raporu.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491255 Öğrenci aldığı saha eğitimini analiz eder.
2 1491256 Öğrenci kazandığı saha eğitimini sunma yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 3 4 4 2 5 3 2 3 5 5 5 5
2 2 5 3 4 4 2 5 3 2 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek