Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ154 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin pazarlama dünyasındaki değişimler sonucu oluşan yeni pazarlama kavram ve tekniklerini öğretmektir. Pazar yönlülük, postmodern pazarlama, yeşil pazarlama, veri tabanlı pazarlama, tuzak pazarlama, değer pazarlaması, ilişkisel pazarlama, deneyimsel pazarlama gibi yeni yaklaşımlar anlatılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel Pazarlama Yönetimi, Mahir Nakip, İnci Varinli, Mustafa Gülmez, Detay Yayın., 2012. Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Çağatay Taşkın, Alfa aktüel, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içerisinde, geleneksel pazarlama, modern pazarlama, ilişkisel pazarlama, toplumsal pazarlama, sosyal pazarlama, sürdürülebilir pazarlama ve internet pazarlaması gibi yeni yaklaşımlar incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Tanımı ve Pazarlama Karmasındaki Gelişmeler 1. hafta.ppt
pazarlama karmasındaki değişim.ppt
https://drive.google.com/file/d/1o7sqqtjgkMP-PM2Ak89bPBzKGnoUKTX2/view?usp=sharing
2 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik yeşil pazarlama.pdf
3 Sosyal Medya Pazarlaması SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI.pptx
4 Etkinlik Pazarlaması Etkinlik Pazarlaması.pptx
5 Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veritabanli Pazarlama MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ.pdf
Veri tabanlı pazarlama.docx
6 Mobil Pazarlama mobil pazarlama.ppt
7 Sponsorluk sponsorluk.pdf
sponsorluk 2.ppt
8 Eğlence Pazarlaması ve Niş Pazarlama eğlence pazarlaması.pptx
niş pazarlama.docx
niş pazarlama.ppt
9 Doğrudan Pazarlama ve Politik Pazarlama
10 Ara sınav
11 Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Viral Pazarlama
12 Eko Pazarlama ve Eko Turizm Pazarlaması
13 Deneyimsel Pazarlama ve Nostalji Pazarlama
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491006 Yeni pazarlama yaklaşımlarını öğretmek
2 1491007 Pazarlama alanındaki yeni uygulamaları açıklama
3 1491008 Teknoloji ve pazarlama ilişkisini açıklamak
4 1513597 Güncel pazarlama trendlerini incelemek
5 1513598 Geleneksel pazarlama ile modern pazarlama arasındaki farkları açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 2 3 3 3 3 5 5
2 2 1 3 2 3 3 3 3 5 5
3 2 1 3 2 3 3 3 3 5 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek