Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ158 Global Pazarlama 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Ulusal ve uluslar arası pazarlama kavramlarının, pazarlama yönetimi kavramının, pazarlama karmasının açıklanması ve uluslar arası pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin dış ticarette kullandıkları ödeme ve teslim araçları ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ulusal ve uluslararası pazarlar/ Uluslararasılaşma teorileri/Ülke imajı/ Uluslararası pazarlama makro çevresi (ekonomik, kültürel, sosyal, politik ve yasal çevre)/ Uluslararası fırsatları analiz yöntemleri / Uluslararası pazarlama mikro çevresi/ Uluslararası pazarlamada hedef belirleme/pazar seçimi/pazara giriş yöntemleri/uluslararası pazarlama bileşenleri-standardizasyon ve uyarlama/ Uluslararası pazarlama yönetiminin örgütlenmesi ve kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 5 10
11 Soru-Yanıt 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası pazarlamaya giriş- temel kavramlar uluslararası pazarlama.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aOwZJTki8c2Jbqgj213jUhSG7V_JJ0M_/view?usp=sharing
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması uluslararası pazarlama.pdf
3 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması uluslararası pazarlama.pdf
4 Uluslararası Tüketici Davranışları uluslararası pazarlama.pdf
5 Uluslararası Tüketici Davranışları uluslararası pazarlama.pdf
6 Uluslararası Mal Politikaları uluslararası pazarlama.pdf
7 Uluslararası Mal Politikaları uluslararası pazarlama.pdf
8 Ara sınav uluslararası pazarlama.pdf
9 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri uluslararası pazarlama.pdf
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri uluslararası pazarlama.pdf
11 Uluslararası Pazarlama Dağıtım Kanallarının Seçimi uluslararası pazarlama.pdf
12 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları uluslararası pazarlama.pdf
13 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları uluslararası pazarlama.pdf
14 Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Kontrol uluslararası pazarlama.pdf
15 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları uluslararası pazarlama.pdf
16 FİNAL uluslararası pazarlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345989 Uluslar arası pazarlama ve yerel pazarlamanın temel özellikleri ile tanımlanarak, uluslar arası pazarlamanın yerel/ulusal pazarlamadan ayrılan noktaları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak
2 1345990 Dış ticaret faaliyetleri ve uluslar arası pazarda faaliyette bulunulması için öncelikle yerine getirmesi gereken araştırma aşamasında görevli olduğu konularda başarılı takım çalışması yapabilir.
3 1345991 Uluslar arası pazar araştırması bilgi kaynaklarına erişebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, pazar araştırması yöntemlerinin kullanma becerisinin kazandırılması.
4 1345992 Uluslar arası pazarlama faaliyetleri için pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur.
5 1345993 Uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 1 2 3 1 1 3 2 2
2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
5 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek