Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ255 Tüketici Davranışları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

İşletmelerin stratejilerini doğru yapılandırmak amaçlı tüketici davranışlarını doğru tanımlamak. Teorik ve uygulamalı örnek olay çalışmaları ile stratejik anlamda tüketici davranışlarını anlamak ve doğru değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Albayrak, T., & Aksoy, Ş. (2008). Tüketici davranışında temel yaklaşımlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 1–19. Koç, E. (2012). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama temel kavramları ve stratejileri, Çağdaş Pazarlama Anlayışınde Tüketim, Tüketici Tipleri, Tüketici davranış Modeli, Tüketici psikolojik, sosyolojik, sosyo- psikolojik etkileri, Tüketiciyi etkileyen diğer faktörler, Kültür ve Yaşam Tarzı, Tüketici Satın alma Karar Süreci, Satın alma Sonrası Davranışlar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici davranışı kavramı ve disiplinlerarası yaklaşım TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/18QrHC4MDM_KAAg9t0GTG2pDJ_lY5YgtH/view?usp=sharing
2 Tüketici Davranışının pazarlamadaki yeri ve önemi TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/18QrHC4MDM_KAAg9t0GTG2pDJ_lY5YgtH/view?usp=sharing
3 Karar Vericiler Olarak Tüketiciler: Alışveriş, Satın Alma ve Değerlendirme TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mYxRRcwqUoaqDSkZKrMxESn4WwoAhNpe/view?usp=sharing
4 Karar Vericiler Olarak Tüketiciler: Alışveriş, Satın Alma ve Değerlendirme TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EAibOknT8VVU4L6njtyWavS0yxgxceB5/view?usp=sharing
5 Tüketici Davranışında Bireysel Etkiler TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EOzLQuCFa4qBe0K7Akxeqd1gLUWcxL9n/view?usp=sharing
6 Tüketici Davranışında Bireysel Etkiler TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CAgVpvxbe7dFBuFTlNHi8CF-N37sTbJK/view?usp=sharing
7 Tüketici Davranışında Kültürel Etkiler TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EFZuwyzSvoKW33MyUEWTDHerCinR1rda/view?usp=sharing
8 Tüketici Davranışında Kültürel Etkiler TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1e5O_pIkFwy9Vv8qx8Ii7l1wPwhKHcB5y/view?usp=sharing
9 Tüketici Davranışında Grup Etkileri https://drive.google.com/file/d/1Rym2yeIoY6ThrWERr0LAN3y3floPu8vv/view?usp=sharing
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
10 ARA SINAV TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
11 Tüketici Satın Alma Karar Süreci https://drive.google.com/file/d/1mnCT5jpArcPcdS8j-ZPQ-ZUFkMdtmEXT/view?usp=sharing
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
12 Tüketici Satın Alma Karar Süreci https://drive.google.com/file/d/1kECEeI4rQ7kWT7lkjV6tpVM85TdlraAL/view?usp=sharing
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
13 Dijital Çağ ve Tüketici Davranışına Etkileri https://drive.google.com/file/d/1rdm0Y_D93fvwisbGapSVYTbpNUDPmrX4/view?usp=sharing
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
14 Dijital Çağ ve Tüketici Davranışına Etkileri TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1.pdf
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BAFTj2Ha8-9W0lYybCEmgQzt3-CVgEbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cf7SboPUcBWATtC7WeF8yYpq2wmbuHkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RljPV6b35Ow_oaO3e1e1tLdwL7Y8c4AN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1attdK-OU2WWzYqEDjK0sT6_-trb7dd6x/view?usp=sharing

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488395 Pazarlama ve tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.
2 1488396 Tüketici karar alma sürecini açıklayabilecektir
3 1488397 Dijital devrimin, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
4 1488398 Pazarlama görevleri ve onların tüketici davranışlarıyla ilişkisini kapsayan temel fonksiyonları değerlendirebilecektir.
5 1488399 Firmaların karşılaştığı pazarlama ve tüketici davranışı sorunlarına çözüm önerisi sunabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 1 1 4 3
2 1 5 3 2
3 1 4 3 1 5 4 1
4 3 4 5 3 1 2 4 1
5 1 1 1 5 3 4 3 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek