Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ153 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muhammet Yüksel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş güvenliğinin kapsamı, amacı, kazaların ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar, kazaların ve meslek hastalıklarının ekonomiye etkileri, iş yerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, bina ısı, yalıtım, elektrik ve su tesisatı ile ilgili güvenlik önlemleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın ve türleri, korunma yöntemleri, yangında ilk kurtarılacak olan malzeme ve eşyalar, yangın söndürmede kullanılan yöntemler ve kimyasallar, Kaza ve yaralanmanın tanımı, iş kazalarının oluş nedenleri, kazaların ülke ekonomisine etkileri, iş kazalarının görünen zararları, iş kazalarının görünmeyen zararları, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, iş kazaların azaltılmasında eğitimin önemi, meslek hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi İş Sağlığı ve Güvenliği-1. Hafta.pdf
1.Hafta.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
2 İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar İş Sağlığı ve Güvenliği-2. Hafta.pdf
2.Hafta.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
3 Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği-3.Hafta.pdf
3.Hafta.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
4 Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İş Sağlığı ve Güvenliği-4.Hafta.pdf
4.Hafta.pdf
5 Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İş Sağlığı ve Güvenliği-5.Hafta.pdf
5.Hafta.pdf
6 Yangın ve türleri İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-6.Hafta.pdf
6.Hafta.pdf
7 Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-7.Hafta.pdf
7.Hafta.pdf
8 İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-8.Hafta.pdf
8.Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-10. Hafta.pdf
10.Hafta.pdf
11 İş kazaları ve önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-11.Hafta.pdf
11.Hafta.pdf
12 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri Yangın ve türleri Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler Ara Sınav İş kazaları ve önlemleri Temel ilk yardım Kaza raporları Temel ilk yardım Kaza raporları İş kazası uygulanan prosedürler İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-12.Hafta.pdf
12.Hafta.pdf
13 Temel ilk yardım İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-13.Hafta.pdf
13.Hafta.pdf
14 Kaza raporları İş kazası uygulanan prosedürler İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
İSG-14.Hafta.pdf
14.Hafta.pdf
15 Kaza raporları İş kazası uygulanan prosedürler İSG-14.Hafta.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanıtım Videosu (2020-10-11 at 01_25 GMT-7).mp4
16 Final Sınavı
17

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492047 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeterli bilgi donanımına sahip olur.
2 1492048 İş güvenliği açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının tanım ve kapsamını öğrenir.
3 1492049 İş ortamında ve çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alır.
4 1492050

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 3 4
3 5 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek