Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE105 Bireysel Çalgı Eğitimi I 927001 1 1 1

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı çalma becerisinin geliştirilmesi, müzikal duyarlılığın arttırılması, seviyesine uygun eserleri doğru bir şekilde çalabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Doç. Seyhan BULUT, Doç. Fatih AKBULUT, Dr. Öğr. Üyesi Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Fülya AÇIKSÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Okutman H. Özgür AKKOR, Öğr. Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ, Doktor Öğretim Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY. Öğr. Gör. Ömer KANCA, Öğr. Gör. İlyas ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crickboom 1, Ömer Can Keman Eğitimi 1, Suzuki Keman Okulu Bölüm 1, Sevcik 1, Carulli Complete Methode, Carcassi Complete Methode, Suzuki Çello Okulu Bölüm 1, J. j. F. DOTZAUER Çello Okulu Bölüm 1, Ayfer TANRIVERDİ I, II. Viyola İçin Gitar Eşlikli Popüler Ezgiler, Yakup Alper VARIŞ, 2019. İki Viyola İçin Ezgiler I-II, Yakup Alper VARIŞ, 2012. Trevor Wye … A beginner’s Book for the flute part one Forty Little Pieces…İn Progressive Order for Beginner Flutist Arie Antiche Vol.1-Vol.2-Vol.3, VACCAJ( METODO PRATİCO Dİ CANTO), Piano eşliğinde Mezzo-Soprano için "Lied"ler, LIED UND SONG almanca nota şarkı kitabı, LIED UND SONG almanca nota şarkı kitabı TRT Repertuarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak başlangıç düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planı hazırlama. Viyolonsel I (1. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p01.pdf
ses eğitimi 1. hafta_2.mp4
bireysel-calgi-egitimi-1-dersine-hos-geldiniz.mp4
10 October, 2020 - Loom Recording.mp4
bireysel calgı I DERS 1.mp4
Alim bağlama 1.mp4
2 Çalgı çalışma ilkeleri üzerine tartışılması. Viyolonsel I (2. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p05.pdf
ses eğitimi 2. hafta.mp4
bireysel çalgı I DERS 2.mp4
bireysel-calgi-egitimi-1-dersine-hos-geldiniz.mp4
trim.mp4
Alim bağlama 1.mp4
3 Etüt ve dizi çalışması. Bireysel Çalgı I Ders 3 (Gitar).mp4
Alim Bağlama .mp4
Viyolonsel I (3. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p06.pdf
ses eğitimi 3. hafta.mp4
W Popp_flute_method Op 205.pdf
bireysel calgı 1 DERS 3.mp4
bireysel-calg-egitimi-i-piyano-dersi-3-hafta-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
4 Etüt ve dizi çalışması. Alim Bağlama .mp4
Viyolonsel I (4. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p07.pdf
ses eğitimi 4. hafta.mp4
bireysel calgı 1 DERS 4.mp4
Bireysel Çalgı I Ders 4(Gitar).mp4
https://www.kitap16.com/viyola-icin-gitar-eslikli-populer-ezgiler-k16509105-ogrenim-kitaplari
5 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p08.pdf
Viyolonsel I (5. Hafta).mp4
Bağlama 1 (5-6).mp4
ses eğitimi 5. hafta.mp4
bireysel calgı 1 DERS 5.mp4
bireysel-calg-egitimi-1-piyano-5-hafta-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
Bireysel Çalgı I Ders 5(Gitar).mp4
6 Etüt ve dizi çalışması. bireysel çalgı I DERS 6.mp4
Bireysel Çalgı I Ders 6(Gitar).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p09.pdf
Viyolonsel I (6. Hafta).mp4
ses eğitimi 6. hafta.mp4
Bağlama 1 (5-6).mp4
bireysel-calgi-egitimi-1-piyano-6-hafta-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
7 Etüt ve dizi çalışması. bireysel çalgı I DERS 7.mp4
Bireysel çalgı I (ders 7 Gitar).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p10.pdf
Viyolonsel I (7. Hafta).mp4
ses eğitimi 7. hafta.mp4
Alim Bağlama1 (7-8).mp4
bireysel çalgı 7.hafta asenkron video.mp4
8 Etüt ve dizi çalışması. bireysel çalgı I DERS 8.mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p11.pdf
Viyolonsel I (8. Hafta).mp4
Bireysel Çalgı I (Ders 8 Gitar).mp4
8. hafta bireysel çalgı eğitimi 1 asenkron video.mp4
ses eğitimi 7. hafta.mp4
Alim Bağlama1 (7-8).mp4
9 Ara sınav hohmann.pdf
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p12.pdf
bireysel çalgı 1 DERS 9.mp4
Viyolonsel I (9. Hafta).mp4
10 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p13.pdf
bireysel çalgı eğitimi 1 10. hafta.mp4
Viyolonsel I (10. Hafta).mp4
bireysel çalgı I DERS 10.mp4
Şan 10. Hafta.mp4
Bireysel Çalgı I(Ders 10 GİTAR).mp4
11 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması. Bireysel Çalgı Eğitimi 1 Piyano 11. Hafta Asenkron Video beril tekeli yiğit.mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p14.pdf
Bireysel Çalgı I (Ders 11 Gitar).mp4
Viyolonsel I (11. Hafta).mp4
bireysel çalgı 1 DERS 11.mp4
Çalgı I Şan 11. Hafta.mp4
Taffanel-Gaubert Flute Method.pdf
12 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p15.pdf
bireysel çalgı I DERS 12.mp4
Viyolonsel I (12. Hafta).mp4
Bireysel Çalgı I(Ders 12 Gitar).mp4
Çalgı Eğitimi Şan 12. Hafta.mp4
BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1 12. Hafta Asenkron Video beril tekeli yiğit.mp4
KEMANDA BİRİNCİ PARMAK.pdf
13 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p16.pdf
bireysel çalgı I DERS 13.mp4
Bireysel Çalgı I(Ders 13 Gitar).mp4
Çalgı Eğitimi I Şan 13. Hafta.mp4
Viyolonsel I (13. Hafta).mp4
14 Etüt ve eser çalışması. Viyolonsel I (14. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 1_p17.pdf
bireysel çalgı I DERS 14.mp4
Çalgı Eğitimi I Şan 14. Hafta.mp4
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493882 Öğrenci başlangıç düzeyindeki teknikleri uygular.
2 1493884 Öğrenci müzikal duyarlılık kazanır.
3 1493883 Öğrenci bir dönem boyunca öğrendiği teknik konuları iiçeren parçaları müzikal ifadeleri uygulayarak çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek