Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE107 Ses Eğitimi I 927001 1 1 1

Dersin Amacı

Öğrenciye diyaframını ve sesini doğru,güzel ve etkili bir biçimde kullanabilmesine ilişkin davranışları kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Cüneyt ALANBAY ,Öğr.Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ Dr. Öğretim Üyesi Bilgen Özcan Coşkunsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Ankara 1997 Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Geliştirilmiş CD’li 2.Baskı 2007 Saip Egüz Piyano Eşlikli Halk Türküleri I-II Keriman Davran – Ferda Gürgen Öztürk Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar 1. Erdal Tuğcular Şan için Piyano Eşlikli Türküler EK KAYNAKLAR: Arie Antiche Albüm 1-2 Concone 1 Vaccaj

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ses mekanizmasını tanıma,konuşma ve söylemede doğru solunum,sesi doğru bir entonasyonla doğru yerde üretme ve yayma,açık ve anlaşılır konuşma,müziksel duyarlılığı geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri üzerinde çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan sesinin anatomik yapısının anlatılması.(Ses telleri,ses organlarının yapısı,mekanizması ve fonksiyonları ) yutak.png
İnsan Sesinin anatomik yapısı..mp4
ses eğitimi 1. hafta_2.mp4
DERS MATERYALİ.docx
https://www.youtube.com/watch?v=nIkWEykUrx4
2 Diyafram nefesini ve doğru solunum alışkanlığını geliştirmeye yönelik nefes ve ses alıştırmaları. ses eğitimi 2. hafta.mp4
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
Diyafram Nefesi ve doğru solunum alışkanlığı.mp4
3 Diyafram nefesini ve doğru solunum alışkanlığını geliştirmeye yönelik nefes ve ses alıştırmaları.Doğru vokal kullanmaya yönelik çalışmalar. ses eğitimi 3. hafta.mp4
Diyafram Egzersizleri.mp4
Yeni belge 2020-01-14 20.53.32_20200114224447.pdf
Yeni belge 2020-01-14 20.55.12_20200114224601.pdf
Yeni belge 2020-01-14 20.55.54_20200114224628.pdf
4 Doğru artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik ses ve nefes alıştırmaları. 2020-01-14 at 22.44.17.jpeg
Doğru Artikülasyon becerisi alıştırmaları.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=5bdIpyfDBwI
ses eğitimi 4. hafta.mp4
Yeni belge 2020-01-14 20.56.51_20200114224657.pdf
Yeni belge 2020-01-14 21.04.20_20200114224730.pdf
Yeni belge 2020-01-14 22.32.58_20200114224754.pdf
5 Tek ses,2’li,3’lü sıralı ve atlamalı seslerle doğru ses üretmeye yönelik alıştırmalar. 2020-01-14 at 22.44.17.jpeg
Tek Ses,2'li ve 3'lü Ses Egzersizleri.mp4
SES EGZERSİZLERİ.docx
ses eğitimi 5. hafta.mp4
Çoban.jpeg
Halay.pdf
6 Tek ses,2’li,3’lü sıralı ve atlamalı seslere yönelik alıştırmalarla okul şarkılarından örneklendirmeler. Ömürde Çiçek Gibi.pdf
ses eğitimi 6. hafta.mp4
Tek ses,2'li,3'lü Ses Egzersizleri ve Çoban Parçası.mp4
Ilgaz.pdf
7 Doğru solunuma dayalı fonasyon,rezonans ve artikülasyonun oluşturulmasına yönelik kişiye özgü ses alıştırmaları,Okul şarkıları ve halk Türkülerinin çalıştırılması. ses eğitimi 7. hafta.mp4
Cenk Türküsü.pdf
Güzel Anadolu.pdf
Çoban.jpg
8 2’li,3’lü,5’li sıralı ve atlamalı seslerle legato staccato alıştırmalar,Okul şarkılarının ve Halk Türkülerinin çalıştırılması. Çarşıya Vardım.jpg
Dağlar.jpg
ses eğitimi 7. hafta.mp4
9 Ara sınav Yarim Gitti.jpg
Yenice Yolları.jpg
10 2’li,3’lü,5’li sıralı ve atlamalı seslerle legato staccato alıştırmalar,Okul şarkılarının ve Halk Türkülerinin çalıştırılması. Yenice Yolları.jpg
Yarim Gitti.jpg
Ses Eğitimi I 10. Hafta.mp4
11 2’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi. Çıkabilsem.jpg
Ses Eğitimi I 11. Hafta.mp4
Efem.pdf
12 2’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi. Denizciler.pdf
Aman Avcı.jpg
Ses Eğitimi I 12. Hafta.mp4
13 2’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi. Karadır Kaşların.jpg
Ses Eğitimi 13. Hafta.mp4
14 2’li 3’lü,5’li ve oktav seslerle legato,staccato alıştırmalarla cresendo ve decresendo çalışması.Okul Şarkıları ve Halk Türkülerinin seslendirilmesi. Palandöken.jpg
Bir Ateş Ver.jpg
Ses Eğitimi I 14. Hafta.mp4
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493907 Ses mekanizmasını tanır.
2 1493908 Diyafram nefesini kontrollü bir şekilde kullanır.
3 1493909 Sesi doğru bir entonasyonla ve doğru yerde üretir.
4 1493910 Okul ve Halk şarkılarını seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 5 4 3 5 2 1 1 1
2 4 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 5 4 3 5 2 1 1 1
3 4 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 5 4 3 5 2 1 1 1
4 4 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 5 4 3 5 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek