Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG308 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Geleneksel Türk Sanat Müziğinde bestelenmiş eserleri tüm özellikleri dikkate alınarak seslendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serhat YENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
2 Final Sınavı 1 90 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Irak makamındaki eserler *Nice Bir Ağlayayım/İ.Dede Efendi Eser İcrası DİL HARABI AŞKINIM SENSİN BERBADIMA.gif
https://www.youtube.com/watch?v=m9Ioulm0qR8
2 Irak makamındaki eserler *Derdi Hicrinle/Üsküdarlı Ziya Bey Eser İcrası sabah_oldu_ney.pdf
3 Evç makamındaki eserler Gözyaşlarınız/ S.Pınar *Doğuyor Ömrüme/S.Kaynak Eser İcrası
4 Evç makamındaki eserler *Kalbimde Açılmış/İsak Varon *Şahane Gözler Şahane Eser İcrası
5 Evç makamındaki eserler * Çevrilir başıma cihan dar olur/Emin Ongan Eser İcrası
6 Pieces in Yegah makam. * Bais oldu çeşmi mestin aşıkın berbadına/Nuri Bey Eser İcrası
7 Yegah makamında eserler *A benim gözüm nuru cilveli yârim/İsmâil Efendi Eser İcrası
8 Isfahan makamında eserler *Gel ey ruhi revan meleksimatım/Hacı Arif Bey Eser İcrası
9 Isfahan makamında eserler * Yarab kime feryad ideyim yarin elinden/İsmail Dede Efn Eser İcrası
10 Hisar Buselik makamındaki eserler *Dök zülfünü/ Tanburi Mustafa Çavuş Eser İcrsası
11 Hisar Buselik makamındaki eserler *Beni de Alın/S.Pınar Eser İcrası
12 Hisar Buselik makamındaki eserler *Bir Hadise Var/Servet Yesari Bey Eser İcrası
13 Suzidil makamındaki eserler *Durmadan Aylar Geçer/LeylaSaz *Ey Gonca açıl/ŞemseddinZiyaBey Eser İcrası
14 Suzidil makamındaki eserler *Her Bir Bakışın/T.Ali Ef. *Sevmişti Gönlüm/K.H.Fehmi Eser İcrası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550999 Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek