Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV162 Vergi Hukuku 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Vergi kavramı, Genel vergi sistemi,Vergi hukukunun temel ilkeleri, Türk vergi sisteminin genel işleyişi, Vergi hukukunun temel sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Zekai AYDINALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vergi Hukuku Prof.Dr.Osman PEHLİVAN ve yardımcı kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vergi' konseptinin ve vergi sisteminin temel unsurları, vergi hukunun temel prensipleri ve Türk vergi sisteminin incelenmesi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer tüketim vergileri, servetten alınan vergiler, vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları dersin içeriğini oluşturan konulardan bazılarıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi'nin tanımı ve farklı vergi türleri
2 Vergi hukukunun temel prensipleri
3 Vergi hukunun kaynakları ve yorum
4 Vergilendirme yetkisi, Vergi ödevi
5 Vergilendirme işlemleri, Vergi borcunun sona ermesi, Vergi alacağının güvence altına alınması
6 Vergi suç ve cezaları, Vergi teşvikleri, Vergi afları
7 Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları
8 Ara sınav
9 Gelir Vergisi
10 Kurumlar Vergisi
11 Varlık Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi
12 Tüketim vergileri: Katma Değer Vergisi
13 Tüketim vergileri: Özel Tüketim Vergisi
14 Damga Vergisi ve Gümrük Vergileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498832 Vergi kavramını ve farklı vergi türlerini kavramak
2 1498833 Vergi hukukunun temel prensiplerine ve söz konusu prensiplerin pratikte uygulanmasına ilişkin bilgi edinmek
3 1498834 Vergi sistemlerinin ve Türk vergi sisteminin temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak
4 1498835 Vergi hukuku alanında araştırma yapabilmek
5 1498836 Vergi sistemlerinin güncel sorunları hakkında fikir sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 5 4 4 2 4 3 1 1 5 1 5 4 1 4 2 4
2 4 3 2 5 4 4 2 3 3 2 1 5 1 5 4 1 4 2 4
3 4 3 2 5 5 4 2 3 4 2 1 5 1 5 4 1 4 2 4
4 4 3 2 5 5 4 3 3 4 2 1 5 1 5 4 1 4 2 4
5 4 3 2 5 5 5 4 4 4 2 1 5 1 5 4 1 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek