Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS469 Temeller 927001 4 7 6

Dersin Amacı

İnşaat mühendisliğinde temel inşaatı ile ilgili temel kavramların ve zemin mekaniğinin temel mühendisliği tasarımlarına uygulanışının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Uzuner, B.A. (2011). “Temel Mühendisliğine Giriş”, Trabzon. Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM "Zemin İnlemesi ve Temel Tasarımı " (Kitap) Prof. Dr. Altay Birand " Kazıklı Temeller" ( Kitap) Prof. Kutay ÖZAYDIN, “ Zemin Mekaniği”(Kitap)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zemin incelemesi (etüdü). Zemin İnceleme teknikleri, Zeminlerin taşıma gücü teoremleri. Arazi deneylerinden elde edilen verilere dayanarak temellerde taşıma gücü oturma değerleri tahmini, Sığ temeller, tekil, şerit, radye temellerin taşıma güçleri, oturma değerlerinin belirlenmesi . Derin temellerin sınıflandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 2 14
5 Derse Katılım 10 2 20
9 Problem Çözümü 9 2 18
10 Tartışma 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar temeller 1.hafta giriş.mp4
temeller ders notu h1.pdf
2 Yüzeysel Temeller temeller taşıma gücü.mp4
temeller ders notu h2.pdf
3 Temel Zeminin Göçme Kriterleri TAŞIMA GÜCÜ UYG.mp4
temeller ders notu h2.pdf
4 Taşıma Gücü Ve Taşıma Gücü Teorileri
5 Tekil Temeller temeller ders notu h5.pdf
temeller tekil temel1.mp4
6 Eksantrik Yüklü Temeller eksantrik yüklü temeller.mp4
temeller ders notu h6.pdf
7 Zemin incelemesi (etüdü) temeller h7 h8.mp4
temeller ders notu h7.pdf
8 Zemin incelemesi (etüdü)
9 Ara Sınav
10 Şerit Temeller temeller h10.mp4
temeller ders notu h10.pdf
11 Radye Temeller temeller ders notu h11.pdf
temeller h11.mp4
12 Kazıkların Taşıma Gücü Hesabı temeller ders notu h12.pdf
temeller h 12.mp4
13 Temellerin Oturma hesapları temeller ders notu h13.pdf
temeller h13.mp4
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498675 Öğrenciye zeminle ilgili karşılaşılan problemler için mühendislik tasarımları geliştirme yeteneği kazandırılması
2 1498676 Mühendislik uygulamalarında çıkan problemlerin anlaşılma ve çözebilme bilgisi ve becerisi kazandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek