Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL151 Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

anne çocuk beslenmesinin önemini kavraya bilme sağlıklı beslenme yöntemlerini kavrama ve öğrenme hastalıklarda beslenme diyetlerini öğrenme ve kavramaYeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrama Besin ögelerini ve besin gruplarını bilme Yaşa göre enerji gereksinimini bilme Bebek ve çocuk beslenmesini bilme Gebe ve emziklilerin beslenme şeklini bilme Yanlış beslenme sonucunda görülen sorunları bilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.MÜYESSE GÖĞÜŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal, A. Genel beslenme bilgisi. Ankara: Hatiboğlu. Deniz Ü ve Önder, Ö. (2012). okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenler için Anne çocuk sağlığı ve ilkyardım, Ankara: Nobel. Şanlıer, N. ve Ersoy, Y. Anne ve çocuk için beslenme prensipleri. Ankara: Morpa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

anne çocuk beslenmesinde dikkat edilecek konular vitamin ve minareller sağlıklı yaşam için anne ve çocuk beslenmesinin önemi Beslenme ile ilgili kavramlar 2. Hafta Besin ögeleri 3. Hafta Besin ögeleri 4. Hafta Besin ögeleri 5. Hafta Besin grupları 6. Hafta Besin grupları 7. Hafta Vize sınavı 8. Hafta Besin grupları 9. Hafta Enerji dengesi 10. Hafta Gebe ve emziren annelerin beslenmesi 11. Hafta Bebek beslenmesi 12. Hafta Okul öncesi dönemde beslenme 13. Hafta Beslenme ile ilgili sorunlar 14. Hafta Bazı hastalıklarda beslenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 3 3
13 Deney 4 6 24
14 Gözlem 1 16 16
19 Beyin Fırtınası 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailede çocuğun yerinin çocuklar üzerine etkisi ile ilgili kaynaklar 1.sınıf beslenme.pptx
2 hamilelikte beslenme 1.sınıf beslenme 2.bölüm.pptx
3 yeni doğanda beslenme beslenme 3ü.pptx
yeni doğan PAİNT.pptx
4 0-2 yaş beslenmesi 0-2 paint.pptx
5 çocuk gelişiminde ve sağlığında beslenmenin önemi çocuk bes PAİNT.pptx
6 vitaminler vitaminler PAİNT.pptx
7 vitamin eksikliğinde görülen hastalıklar vitamin hastalıkları PAİNT.pptx
8 hastalıklarda beslenme hastalık paint ses.pptx
9 ara sınav
10 obezliğin önlenmesi için beslenme https://drive.google.com/file/d/11eZnikZUfgGQX7p-44mRZdvytGKSEbiQ/view?usp=sharing
Sindirim-Sistemi-Hastaliklarinda-Beslenme.pdf
OBEZ.docx
11 çocuklarda obezliğin önlenmesi ve mücadele https://drive.google.com/drive/folders/1rT_CS1FA_957G9zREE9bCRs5Kc5PKgbl?usp=sharing
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/TSBHHP_2019-2023_Cocukluk_Cagi/Cocuk_Eylem_Plani_2019-_16.12.2019.pdf
12 Düzenle / Edit çocuklarda obezliğin önlenmesi ve mücadele https://drive.google.com/file/d/1jOxtmCOQQKvm7jp8syTPdyaQ8t1XH5og/view?usp=sharing
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/TSBHHP_2019-2023_Cocukluk_Cagi/Cocuk_Eylem_Plani_2019-_16.12.2019.pdf
13 çocuklarda obezliğin önlenmesi ve mücadele https://drive.google.com/file/d/1t5p5Ug07rqYv-LtnH74ygeCcyvo4Vksb/view?usp=sharing
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/TSBHHP_2019-2023_Cocukluk_Cagi/Cocuk_Eylem_Plani_2019-_16.12.2019.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1662364 1-Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrama 2-Besin ögelerini ve besin gruplarını bilme 3-Yaşa göre enerji gereksinimini bilme
2 1662414 1-Bebek ve çocuk beslenmesini bilme 2-Gebe ve emziklilerin beslenme şeklini bilme 3-Yanlış beslenme sonucunda görülen sorunları ve hastalıkları bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek