Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL251 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirmek yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Müyesse GÖĞÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, A. Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme. Ankara: Kök Yayıncılık, 2010 Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme Derya Kelleci Vize Yatıncılık 2011 Abaci, O. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, Morpa Kultur Yayinları, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SINIF YÖNETİMİ İÇİN ARAÇ GEREÇ/PLANLAMA SINIF YÖNETİMİ İÇİN ARAÇ GEREÇ YAPMAEĞİTİCİ OYUNCAK PLANLAMA EĞİTİCİ OYUNCAK YAPMA KUKLA PLANLAMA KUKLA YAPMA: MÜZİK ARAÇLARI PLANLAMA: MÜZİK ARAÇLARI YAPMA KOSTÜM VE AKSESUAR PLANLAMA KOSTÜM VE AKSESUARLARI YAPMA

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 6 3 18
21 Rapor Sunma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde araç-gereç yapımının ve kullanımının önemi EĞİTİM ARAÇ1.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dolgu%20Oyuncaklar.pdf
2 Sınıf yönetimi için araç gereç planlama EĞİT PAİNT.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dolgu%20Oyuncaklar.pdf
3 Sınıf yönetimi için araç gereç yapma EĞİT.3.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dolgu%20Oyuncaklar.pdf
4 Eğitici Oyuncak Planlama EĞİT.2.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/E%C4%9Fitici%20Oyuncaklar.pdf
5 Eğitici Oyuncak Yapma EĞİT.5 (4) paint.pptx
EĞİT.4.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/E%C4%9Fitici%20Oyuncaklar.pdf
6 Eğitici Oyuncak Yapma EĞİT PAİNT.pptx
EĞİT.5.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/E%C4%9Fitici%20Oyuncaklar.pdf
7 Eğitici Oyuncak Yapma EĞİT PAİNT 6.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/E%C4%9Fitici%20Oyuncaklar.pdf
8 Kukla Planlama EĞİT PAİNT.pptx
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kuklalar.pdf
9 Ara Sınav
10 Kukla Yapma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kuklalar.pdf
11 Müzik Araçları Planlama http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/M%C3%BCzik%20Etkinlikleri.pdf
12 Müzik Araçları Yapma https://drive.google.com/file/d/1gU3pZYRbHCwQP564AoA3OrKr9WuOkEni/view?usp=sharing
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/M%C3%BCzik%20Etkinlikleri.pdf
13 Kostüm ve Aksesuar Planlama https://drive.google.com/file/d/1dk6u10PldiQc1uJqSXb7hhNfiOH1t1ym/view?usp=sharing
14 Kostüm ve Aksesuar Yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511258 Sınıf yönetimi için araç gereç yapabileceklerdir.
2 1511259 Eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek