Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL153 Çocuk Gelişimi I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Gelişim dönemleri,gelişim ilkeleri ve gelişimin kritik dönemleri,kavramlar,gelişime etki eden faktörler,çocuk gelişiminin önemi,çocuklarda fiziksel gelişim,psiko-motor gelişim aşamaları,bireysel farklılıklar,diğer alanlardaki gelişimle ilişkisi,bilişsel gelişim,eğitim-öğretim-öğrenme ilişkisi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Aslı TEMİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GELİŞİM ÖĞRENME VE ÖĞRETİM PROF. DR. NURAY SENEMOĞLU GAZİ KİTABEVİ 2001 ÇOCUK GELİŞİMİ I DOÇ. DR NERİMAN ARAL DOÇ.DR GÜLEN BARAN YA-PA 1981

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişim nedir,gelişimin dönemlere ve yaşa(aylara) ayrılması, gelişimin temel ilkeleri,çocukların gelişim dönemlerine göre fiziksel ve psikolojik değişimlerini öğrenmek,klasik koşullama,edimsel koşullama,bağlaşımcılık,öğrenme kuramlarına genel bakış,davranışçı diğer yaklaşımlar Piaget,Bruner,Vygotsky temelinde bilişsel gelişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çocukluk tarihi gelişim1.mp4
2 çocuk profili gelisim-2.mp4
3 çocuk gelişiminin temel ilkeleri gelişim-3.mp4
4 doğum öncesi gelişim gelisim 4.mp4
5 doğum öncesi gelişim gelişim 5.mp4
6 fiziksel gelişim gelisim 6.mp4
7 fiziksel gelişim gelişim 7.mp4
8 motor gelişim gelişim 8.mp4
9 motor gelişimin desteklenmesi gelisim9.mp4
10 beyin gelişimi beyin.mp4
11 bilişsel gelişim bilişsel geliişm 1.mp4
12 bilişsel gelişim gelişim-12.mp4
13 bilişsel gelişim gelisim-13.mp4
14 bilişsel gelişimin desteklenmesi gelisim-14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495393 çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramları bilir
2 1495394 çocuk gelişimi ilkelerini bilir
3 1495395 çocuk gelişimini etkileyen temel unsurları kavrar
4 1495396 doğum öncesi gelişim özelliklerini bilir
5 1495397 motor gelişim, beyin gelişimi ve bilişsel gelişim özelliklerini bilir
6 1508488 gelişim kuramlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 1 2
3 3 3
4 5
5 5 3
6 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek