Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL155 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Halil İbrahim ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

RJ Gerrig ve PG Zimbardo (2013). Psikolojiye Giriş: Psikoloji ve Yaşam. (Çev. G. Sart). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır.Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojiye Giriş ve Temel Kavramlar Temel Kavramlar ANLATIM..pptx
2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri Psikoloijide Araştırma Yöntemleri ANLATIM.pptx
3 Davranışın Fizyolojik Temelleri Davranışını Fizyolojik Temelleri (Beyin) ANLATIM-.pptx
4 Davranışın Fizyolojik Temelleri Davranışın Fizyolojik Temelleri (Duyum ve Algı) ANLATIM.pptx
5 Bilinç Bilinç ANLATIM.pptx
6 Bellek Bellek ANLATIM.pptx
7 Öğrenme Öğrenme ANLATIM..pptx
8 Zeka Zeka.pptx
9 Ara Sınav
10 Gelişim Psikolojisi Gelişim Psikolojisi ANLATIM.pptx
11 Gelişim Psikolojisi Gelişim Psikolojisi ANLATIM.pptx
12 Klinik Psikoloji Klinik Psikoloji ANLATIM-1.pptx
13 Klinik Psikoloji Klinik Psikoloji ANLATIM -2.pptx
14 Klinik Psikoloji Klinik Psikoloji ANLATIM (3).pptx
15 Stres Yönetimi Stres Yönetimi ANLATIM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501168 Psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1501169 İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili gerekli temel bilgileri edineceklerdir.
3 1501170 Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir ve psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir
4 1501171 Psikoloji terminolojinin temel seviyesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2
3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2
4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek