Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL157 Sınıf Yönetimi 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Etkili bir sınıf yönetimi becerisine sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Arife BÜYÜKADA YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Ed. Celal Gülşen, Ankara: Anı Yayıncılık, 2010. Sınıf Yönetimi, Ed. M.Çağatay Özdemir, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011. Çağdaş Sınıf Yönetimi, Ayşen Bakioğlu, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Sınıf yönetiminin özellikleri, Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Zaman yönetimi, Sınıfın ilişki düzeni, Sınıfın öğretim ortamı, İstenmeyen davranışların önlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı SINIF YÖNETİMİ 1.HAFTA.pptx
2 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar Sınıf Yönetimi 2.hafta.pptx
3 Sınıfta ilk günler, okula uyum sorunları Sınıf Yönetimi 3.hafta.pptx
4 Sınıf yönetiminin değişkenleri SINIF YÖNETİMİ 4.HAFTA.pptx
5 Sınıf yönetiminin özellikleri SINIF YÖNETİMİ 5. HAFTA.pptx
6 Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları SINIF YÖNETİMİ 6.hafta.pptx
7 Zaman yönetimi SINIF YÖNETİMİ 7. HAFTA.pptx
8 Sınıfın ilişki düzeni SINIF YÖNETİMİ 8. HAFTA.pptx
9 ARASINAV
10 Sınıfın öğretim ortamı SINIF YÖNETİMİ 10. HAFTA.pptx
11 İstenmeyen davranışların önlenmesi SINIF YÖNETİMİ 11. HAFTA.pptx
12 İstenmeyen davranışların önlenmesi SINIF YÖNETİMİ 12. HAFTA.pptx
13 İstenmeyen davranışların değiştirilmesi SINIF YÖNETİMİ 13. HAFTA.pptx
14 İstenmeyen davranışların değiştirilmesi SINIF YÖNETİMİ 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511263 Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri bilir.
2 1511264 Plan ve programı etkili uygular.
3 1511265 Sınıfta zamanı uygun kullanır.
4 1511266 Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1
2 3 3 1
3 3 3 1
4 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek