Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL152 Anne - Baba Eğitimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini kavrayabilme, Türkiye'de uygulanan aileye yönelik uygulamalardan haberdar olma ve programlar hakkında bilgi edinme, Ailenin, çocuğun sosyo-kültürel gelişimine katkısını anlayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR. MÜYESSE GÖĞÜŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yörükoğlu, Atalay (2004). Çocuk Ruh Sağlığı. Özgün Yayınevi, İstanbul. Çağdaş, Aysel ve Seçer, Zarife. 2008. Anne Baba Eğitimi, Kök Yayıncılık, Ankara. Güler, Tülin. 2010. Anne Baba Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiyede uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 10 20
14 Gözlem 3 8 24
29 Bireysel Çalışma 1 9 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailenin çocuğun eğitimindeki yeri ve aile yapıları ilgili kaynaklar anne baba eği. 1.docx
ANNE BABA EĞİTİMİ PAİNT.pptx
2 Ailenin çocuğun eğitimindeki yeri ve aile yapıları anne baba eği. 2.docx
ANNE BABA EĞİTİMİ PAİNT2.pptx
3 Çocuğu sosyalleşmesine etki eden ailesel faktörler, Ailede çocuğun yerinin çocuklar üzerine etkisi (Doğuş sırası Tek çocuk olma Çocuk sayısı Çocuğun cinsiyeti) anne baba Eği. 3.docx
4 Anne-baba tutumları ve çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerine etkisi anne baba Eği. 4.docx
5 Anne-baba-çocuk ilişkisi anne baba Eği. 5.docx
6 Hatalı ana-baba tutumlarının sonucunda ortaya çıkan davranış problemleri. anne baba Eği. 6.docx
7 Okul öncesi Çocuklarında karşılşılan korku kaygı ve anksiyete bozuklukları anne baba Eği. 7.docx
8 ara sınav anne baba Eği. 7.docx
9 Yatağa işeme ve dışkı kaçırma- parmak emme-tırnak yeme nedenleri ve anne-baba ve okul öncesi eğitimi öğretmenleri için çözüm önerileri
10 Tikler-Yalan söyleme-çalma nedenleri ve anne-baba ve okul öncesi eğitimi öğretmenleri için çözüm önerileri
11 Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar- down sendromu-otizm -İndigo-kristal çocuklar nedenleri ve anne-baba ve okul öncesi eğitimi öğretmenleri için çözüm önerileri
12 Aile içi ilişkilerin çocuğun psikolojik gelişimindeki yeri Kardeşler arası ilişkiler Dağılmış aile ve çocuk Anne ya da babası ölen çocuk Hastalık, hastane ve çocuk
13 Aile içi ilişkilerin çocuğun psikolojik gelişimindeki yeri Kardeşler arası ilişkiler Dağılmış aile ve çocuk Anne ya da babası ölen çocuk Hastalık, hastane ve çocuk
14 Çocuğun eğitiminde kitle iletişim araçları
15 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509960 1- Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması 2- Ailenin çocuk eğitimindeki yeri ve aile yapıları 3- Çocuğun sosyalleşmesini etkileyen ailevi faktörler, çocuğun ailedeki yerinin etkisi (Doğum sırası Bekar çocuk Çocuk sayısı Cinsiyet) İlgili Kaynaklar
2 1677737 1- Ebeveyn tutumları ve çocukların gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkileri. 2- Ebeveyn-çocuk ilişkisine ilişkin kaynaklar 3- Yanlış ebeveyn tutumlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan davranış sorunları. Anne baba davranışlarının çocuk üzerindeki etkilerini öğrenmek 4-Anne babanın Eğitimdeki yeri ve önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek