Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL154 Çocuk Gelişimi II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Teoriler, kuramlar, yaklaşımlar ve dünyaya gelişim psikologlarının gözüyle bakmaya çabalamak. Eğitimci bakış açısıyla var olan bilgileri eğitim-öğretime uyarlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. ASLI TEMİZ ÇAĞLAR

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

0-6 yaş arası dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar ele alınıyor.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 5 4 20
11 Soru-Yanıt 5 5 25
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı gelisim2-1.mp4
2 dil gelişimi dil-1.pptx
3 dil gelişimi dil-2.pptx
4 dil ve erken okuryazarlık gelişimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/662974
5 kişilik gelişimi kişilik.pptx
6 sosyal-duygusal gelişim sosyal gelişim.pptx
7 sosyal duygusal gelişim Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu.pptx
8 ahlak gelişimi ahlak.pptx
9 ahlak gelişimi
10 öz düzenleme gelişimi özdüzenleme.pptx
11 cinsel gelişim cinsel gelişim.pptx
12 cinsel gelişim
13 değerlendirme
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508506 Bu ders sonunda örenciler gelişim araştırmalarının tarihini ve önemli kavramlarını kavrarlar.
2 1508507 Oyun, gelişim, ve dil ve sembolik düşünce arasındaki bağları kavrarlar
3 1508508 Erken çocuklukta dil, okuryazarlık, ve okullaşma arasındaki etkileşimi kavrarlar.
4 1508509 Erken çocukluktaki sosyal ve duygusal gelişimi, ve gelişimi kavrayışımızda aile ve kültürün konumunu kavrarlar.
5 1508510 erken cocuklukta ahlaki gelisim, cinsiyet ve kimlik gelişimini kavrarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5
4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek