Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL156 Çocuk Edebiyatı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Okul öncesi dönemde, çocuk edebiyatı ve ürünlerinin, kitapların çocukların gelişimlerine olan etkilerine yönelik farkındalık kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Aslı TEMİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gönen, M. (2015). Çocuk Edebiyatı,Ankara, Eğitien Kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çocuk kitapları, edebi türler açısından çocuk edebiyatı, farklı materyaller kullanılarak öykü anlatma yöntemleri, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 2 1 2
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
15 Gösterme 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 1 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 1 1
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı, önemi edebyt-1.pptx
2 Çocuk ve edebiyat cocuk ed-1.pptx
3 Edebi türler açısından çocuk edebiyatı edebi-tür.pptx
4 Çocuk edebiyatının tarihçesi tarihce.pptx
5 Okul öncesi çocuk kitaplarının türleri cocuk kitapları.pptx
6 Yaş gruplarına göre çocuk kitapları yasa göre kitap.pptx
7 Çocuk kütüphaneleri https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/48934/624227
http://tk.org.tr/index.php/TK/article/viewFile/430/422
kütüp.pptx
8 Çocuğa kitap okuma yöntemleri kitap okuma.pptx
9 etkileşimli kitap okuma etkileşimli kitap okuma.pptx
10.21565-ozelegitimdergisi.246307-214908.pdf
10 çocuk kütüphanesi inceleme https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36142/406088
11 kitap inceleme https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7787/101790
12 çocuğa kitap okuma https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197991
13 çocuğa kitap okuma https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197991
14 çocuğa kitap okuma https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197991
https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/39299/392346
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508498 Çocuk edebiyatı ve gelişimsel kuramları açıklar.
2 1508499 Çocuk edebiyatının amacı ve işlevini bilir.
3 1508500 Çocuk edebiyatının dününü ve bugününü karşılaştırır.
4 1508501 Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımını açıklar.
5 1508502 Yaş gruplarına göre çocuk kitaplarını sıralar.
6 1508503 Farklı materyaller kullanılarak öykü anlatma yöntemlerini bilir.
7 1508504 Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikleri uygular.
8 1508505 Okul öncesi çocuklarda kitaba ve okumaya karşı ilgi uyandırma yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4
2 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5
3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
6 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
7 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek