Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL158 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Çocukları tanıma ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkında temel bilgiler, çocukları gelişim özelliklerine uygun, standart ve standart olmayan tekniklerle gelişimsel değerlendirme ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ertuğ

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Önerilen husus yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, Alev Önder, Pegem 2014, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Staj Yoktur

Dersin İçeriği

Çocukları tanıma ve değerlendirmenin önemi Yüz yüze Anlatım Çocukları Tanıma ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, Yüz yüze Anlatım Çocukları tanımada kullanılan teknikler Yüz yüze Anlatım Gözlem Tekniği Yüz yüze Anlatım Gözlem tekniğinde dikkat edilecek ilkeler Yüz yüze Anlatım Anekdot (Vak’a Kaydı) ve Projektif teknikler Yüz yüze Anlatım Gelişimsel Değerlendirme ölçekleri Yüz yüze Anlatım Ara Sınav Sınav Oyun temelli tanıma ve değerlendirme, Yüz yüze Anlatım Oyun yoluyla gelişimsel değerlendirme Yüz yüze Anlatım Okulöncesi eğitimde portfolyo Değerlendirmesi Yüz yüze Anlatım Okulöncesi eğitimde Portage Yüz yüze Anlatım Çocukları tanımada okul-aile işbirliği Yüz yüze Anlatım Okul Öncesi Eğitimde Gelişim Raporları Yüz yüze Anlatım Okul Öncesi Eğitimde Gelişim Raporları Yüz yüze Anlatım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 5 4 20
12 Takım/Grup Çalışması 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, çocukları tanıma ve değerlendirmenin önemi. ANLATIM.pptx
Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 1.pptx
2 Çocukları çeşitli gelişim alanlarında değerlendirebilmek. (Doğum öncesi gelişim.) Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 2.pptx
3 Çocukları çeşitli gelişim alanlarında değerlendirebilmek.( Doğum sonrası değerlendirme yapabilmek) Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 3.pptx
4 Çocukları çeşitli gelişim alanlarında değerlendirebilmek. (İnce Motor Gelişim) Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 4.pptx
5 Çocukları çeşitli gelişim alanlarında değerlendirebilmek. ( Kaba Motor Gelişim) Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 5.pptx
6 Çocukları çeşitli gelişim alanlarında değerlendirebilmek. ( Dil Gelişimi) Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 6.pptx
7 Ara Sınav Sınav
8 Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Test Teknikleri. Çocukları Tanımada Kullanılan TEST TEK.-7.ppt
9 Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Gözlem Tekniği. Yüz yüze anlatım. Çocukları Tanıma ve Değerlendirme-8.pptx
10 Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Test Dışı Teknikler. BİREYİ-TANIMA-TEKNİKLERİ -9 -.ppt
11 Çocukları tanımada okul-aile işbirliği Okul Aile İşbiriliği 10.pptx
12 Okul Öncesi Eğitimde Gelişim Raporları Yüz yüze Anlatım
13 Okul Öncesi Eğitimde Gelişim Raporları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508383 Çocukları tanımanın önemini ve temel ilkelerini açıklayabilecektir.
2 1508384 Çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeleri belirler.
3 1508385 Çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçleri açıklayabilecektir.
4 1508386 Çocukta değerlendirilmesi gerekli alanları belirler.
5 1508387 Belirlenen alanın değerlendirilmesinde kullanılabilecek en uygun teknikleri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1
2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
3 3 2 4 3 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1
4 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
5 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek