Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL255 Çocuk Ruh Sağlığı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuk psikolojisi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Halil İbrahim ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuzer, H., (2013) Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk psikolojisinin ve ruh sağlığının önemini anlamalarına yardımcı olmak, çocuk psikolojisinin ve çocuk ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ilgili teoriler, normal-normal olmayan davranışlar ve adaptasyon problemlerinin çocuğun ruh sağlığı üzerinde yaratmış olduğu etkiler hakkında farkındalık oluşturmaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi Ruh Sağlığı -1 Anlatım..pptx
2 Çocuk Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler Çocuk Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler ANLATIM.pptx
3 Ruh sağlığına yönelik psikoloji yaklaşımları Çocuk Ruh Sağlığı 3. Ünite Anlatım.pptx
4 Aile ve Çocuk Ruh Sağlığı Ailede Ruh Sağlığı Anlatım.pptx
5 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları Kayıp, Yas, Boşanma Kayıp- Yas-Boşanma ANLATIM.pptx
6 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları Göç ve Çocuk, Sokak Çocukları ve Afetler Ruh Sağlığı-6 Anlatım.pptx
7 Çocuklarda Duygusal Davranışsal Sorunlar Davranım Bozukluğu, Çalma Davranışı Davramı Bozukluğu, Çalma Davranışı ANLATIM.pptx
8 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları. Yalan Söyleme, Tuvalet Eğitimi, İçe Kapanma. Yalan Söyleme, Tuvalet Eğitm... ANLATIM.pptx
9 Ara Sınav
10 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yemek Yeme Sorunları ve Kardeş Kıskançlığı Yemek Yeme Sorunları ve Kardeş Kıskançlığı. ANLATIM.pptx
11 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - İnternet Bağımlılığı Sanal Ortam Bağımlılığı.pptx
12 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları-Cinsel Sorunlar ve Alışkanlıklar Çocuklarda Gövrülen Cinsel Sorunlar ve Alışkanlıklar- ANLATIM.pptx
13 Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları- Depresyon Depresyon ANLATIM.pptx
14 Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları- Davranım Bozukluğu- Şizofreni-Obsesyon Davranım Boz-Şizofreni-Obsesyon ANLATIM.pptx
15 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları -Ayrılık Kaygısı, Söz Dinlememe Ayrılık, Korkular ve Akran Kabulü ANLATIM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502533 Çocuk ruh sağlığı temel konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1502534 Çocukların psikolojik sağlıklarını etkileyecek faktörler hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1502535 Çocuklarda duygu ve davranım sorunları konularında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1
2 4 2 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1
3 4 2 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek