Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL257 Çocuk ve Drama 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Erken çocukluk döneminde çocuklara dünyayı oyunla keşfetme olanağı sağlamak. Çocukların yaratıcılıklarını desteklemek ve kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ASLI TEMİZ ÇAĞLAR- ARİFE BÜYÜKADA YILDIRIM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Drama ile ilgili kavramlar,çocuklarla yapılabilecek dramatik etkinlikler,erken çocukluk döneminde drama ve dramatizasyon,okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinin planlanması, dramanın çocuk gelişimine etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 1 5
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 1 2
14 Gözlem 5 5 25
15 Gösterme 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
22 Proje Hazırlama 5 5 25
23 Proje Sunma 2 4 8
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 1 1
34 Okuma 1 1 1
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Drama ile ilgili kavramlar. 1-drama.mp4
2 Drama ile ilgili kavramlar 2-drama.mp4
3 Dramanın çocuk gelişimine etkisi 3-drama.mp4
4 dramanın tarihçesi 4-drama.mp4
5 Dramanın bileşenleri 5-drama.mp4
6 Dramanın bileşenleri 6-drama.mp4
7 Dramada uygulama aşamaları 7-drama.mp4
8 Dramada uygulama aşamaları drama 8.mp4
9 drama teknikleri drama9.mp4
10 drama teknikleri drama 10.mp4
11 drama teknikleri drama11.mp4
12 drama teknikleri drama12.mp4
13 Dramada değerlendirme drama13.mp4
14 Özel gereksinimli çocuklar ve drama drama 14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508511 Okulöncesi eğitimde drama sürecinin önemini açıklayabilecektir.
2 1508512 Erken çocukluk döneminde drama etkinliklerinin çocuk gelişimine olan etkilerini açıklayabilecektir.
3 1508513 Okulöncesi çocuklara yönelik drama planı yapıp uygulayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5
2 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek