Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL259 Eğitim Kurumlarında Uygulama I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrencinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR, Öğr.Gör. Müyesse Göğüş, Öğr.Gör. Halil İbrahim ERTUĞ, Öğr.Gör Arife BÜYÜKADA YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Broad,L.,Butterworth,N (1977 ) THE PLAYGROUP HANDBOOK, Sphere Books

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Yıllık plan izleme, günlük plan hazırlama, izleme ve uygulama, serbest zaman etkinliği planlama ve uygulama, türkçe dil etkinliği planlama, oyun ve hareket etkinliği planlama ve uygulama, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 0 20 1
37 Gözlem 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
14 Gözlem 4 20 80
20 Rapor Hazırlama 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yıllık Planı İzleme Eğitim KurumlarındUygulama-1-1. Ders - Kopya.pptx
2 Günlük Plan Hazırlama Eğitim KurumlarındUygulama-1-2. Ders - Kopya.pptx
3 Günlük Plan Hazırlama Eğitim KurumlarındUygulama-1-3 Ders ANLATIM.pptx
4 Günlük Plan Uygulama EĞİT.4.pptx
3. hafta.mp4
5 Serbest Zaman Etkinliği Planlama EĞİT.5.pptx
EĞİT PAİNT.pptx
4. hafta.mp4
6 Serbest Zaman Etkinliği Uygulama 6. hafta .mp4
EĞİT PAİNT 6.pptx
7 Türkçe Dil Etkinliği Planlama EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I dersi 7. hafta.pptx
8 Türkçe Dil Etkinliği Uygulama EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I (8. HAFTA).pptx
9 Vize
10 Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 10. HAFTA.pptx
11 Oyun ve Hareket Etkinliği Uygulama EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I 11. hafta.pptx
12 Müzik Etkinliklerini Planlama
13 Müzik Etkinliklerini Uygulama
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499548 Okulöncesi eğitim kurumları programını uygulayabilecektir.
2 1499549 Okul öncesi eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliğini uygulayabilecektir.
3 1499550 Okul öncesi eğitim kurumlarında bilişsel, duygusal, fiziksel faaliyetleri içeren etkinlikler uygulayabilecektir. (Dil, matematik, oyun, spor, müzik, resim, drama vb.)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 5 4 3 3 3 1 3 2 2 4
2 4 4 5 3 5 4 3 3 3 1 3 2 2 4
3 5 4 5 4 5 4 3 3 3 1 3 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek