Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL261 Program Geliştirme 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrenciler, MEB tarafından hazırlanan okul öncesi eğitim programını inceleyip tanıyacaktır. Okul öncesi çocukların gelişimine uygun kazanım ve göstergeleri öğrenecekler ve buna uygun olarak hazırlanan aylık ve günlük eğitim planlarını hazırlayabilme yetisine sahip olacaklardır. Kazanım ve göstergelere uygun materyal seçebilecek ve eğitim ortamı hazırlaya bileceklerdir. Ayrıca programı ve planları değerlendireceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ASLI TEMİZ ÇAĞLAR

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okul öncesi eğitiminin amaçları, okul öncesi dönemdeki çocukların gereksinimleri ve gereksinimlerini karşılayacak, aylık ve günlük eğitim planlarıyla desteklenerek oluşturulmuş okul öncesi eğitim programı, 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenmiş kazanım ve göstergeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 5 5
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 3 15
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 temel kavramlar program1.mp4
1. hafta.pptx
2 erken çocukluk eğitiminin temel dayanakları program 2.mp4
2.hafta.pptx
3 farklı yaklaşımlar program 3.mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50270
4 farklı yaklaşımlar program 4.mp4
https://www.researchgate.net/profile/Durmus_Aslan/publication/283296241_Okul_Oncesi_Egitimde_Reggio_Emilia_Yaklasimi/links/58ca546692851c4b5e7009b9/Okul-Oencesi-Egitimde-Reggio-Emilia-Yaklasimi.pdf
5 farklı yaklaşımlar program 5.mp4
https://www.researchgate.net/profile/Pinar_Bayhan/publication/237716370_A_GENERAL_VIEW_OF_EARLY_CHILDHOOD_PROGRAMMES_ON_WALDORF_APPROACH/links/5a72f4eba6fdcc53fe136a8b/A-GENERAL-VIEW-OF-EARLY-CHILDHOOD-PROGRAMMES-ON-WALDORF-APPROACH.pdf
6 okul öncesi eğitim programı program 6.mp4
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf
7 okul öncesi eğitim programı program 7.mp4
ooproram.pdf
8 Eğitim ortamlarının düzenlenmesi program8.mp4
9 planlama program9.mp4
10 Etkinlik türleri program10.mp4
11 öğretim yöntem ve teknikleri program geliştirme 11.mp4
12 Aile katılımı program12.mp4
13 Okul öncesi eğitimde çocuğun, öğretmenin ve programın değerlendirilmesi program 13.mp4
14 Okul öncesi eğitimde çocuğun, öğretmenin ve programın değerlendirilmesi program14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508514 Okul öncesi eğitim programını kavrayacaktır
2 1508515 Okul öncesi eğitim programını temele alarak, günlük eğitim akışı hazırlayabilecektir
3 1508516 Eğitim etkinliklerini uygulayabilecektir
4 1508517 Günlük eğitim planlarını uygulayabilecek ve değerlendirebilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5 1 2
3 5 3 5 5 1
4 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek