Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL263 Çocuk Hakları 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Çocuğun hakları ve korunması hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Unicef. (2002). Çocuk haklarına dair sözleşme uygulama el kitabı. Ankara: Unicef. Akyüz, E. (2015). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Pegem Akademi. Çağlar, S. (2009). Uluslararası hukuk ve Türk hukuk sisteminde engellilerin eğitim hakkı ve devlet yükümlülükleri. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk kavramının yasal tanımı ulusal ve uluslar arası düzenlemelerde çocuk haklarının kapsamı Çocuk hakları konusunda yapılmış bildirge ve sözleşmeler Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi Özel gereksinimli çocukların hakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 2 3 6
11 Soru-Yanıt 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Haklarının Özellikleri, Kaynakları ve Önemi https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite1.mp4
2 Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite2.mp4
3 Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite3.mp4
4 Çocuk Hakları Sözleşmesi https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf
cgp213_unite4.mp4
5 Çocuk Hakları Sözleşmesi https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite5.mp4
6 Çocuk Hakları Sözleşmesi https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite6.mp4
7 Medeni Hukukta Çocuk Hakları https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite7.mp4
8 Medeni Hukukta Çocuk Hakları https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213_unite8.mp4
9 Vize cgp213 unite9.mp4
10 Medeni Hukukta Çocuk Hakları https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
cgp213 unite10.mp4
11 Medeni Hukukta Çocuk Hakları cgp213 unite11.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
12 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Hakkı cgp213 unite12.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
13 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Hakkı cgp213 unite13.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx
14 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Hakkı cgp213 unite14.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/117665-Cocuk-Hukuku-kitabi.aspx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499562 Çocuk hakları ve korunması hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
2 1499563 Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilecektir.
3 1499564 Çocuk hakları sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
4 1499565 Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler alabilecektir.
5 1499566 Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapabilecektir.
6 1499567 Özel gereksinimli çocukların hakları konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
7 1499568 Ayrımcılık yasağı hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 1 1 3 3 3 3 1 5 1 5 5
2 4 4 2 1 1 3 3 3 3 1 5 1 5 5
3 4 5 2 1 1 3 3 2 3 1 5 1 5 5
4 4 5 2 1 1 3 3 3 3 1 4 1 5 5
5 4 5 2 1 1 3 3 3 3 1 5 1 5 5
6 5 5 2 1 1 5 3 3 3 2 5 1 5 5
7 5 5 2 1 1 5 3 3 3 1 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek