Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDF111 Fransızca 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Avrupa Birliği Ortak Başvuru metninde belirtilen A1 ve A2 seviyesindeki davranışların kazandırılması ve mümkün olduğu kadar B1 düzeyindeki davranışlara girişin sağlanabilmesidir.Bu dersin amacı ,temel Fransızca dil bilgisinin öğretilmesi ve pekiştirilmesinin yanı sıra okuduğunu anlama ve duyduğunu anlama ile yazma ve konuşma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir.Böykece öğrencinin yazılı ve sözlü Fransızca iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Öğrenciler temel düzeyde kendilerini Fransızca olarak ifade eder.Seviyelerine uygun kişisel ve resmi mektup,ileti veya kart yazar.Görsel ve işitsel basını takip eder.Öğrenciler seviyelerine uygun tartışma konularında kendilerini Fransızca olarak ifade eder. Fransızca metinleri okuyup anlayabilirler ve tartışabilirler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği Dil Öğretimi Ortak Çerçeve programına göre B1 seviyesinde iç içe uygulanan dinleme,konuşma,okuma,yazma gibi becerilerin bütünleştiği bir program uygulanmaktadır.Öğrencileri gerçek hayatta yabancı dilde iletişim kurmaya hazırlamayı amaçlar.Ayrıca evrensel konularda da öğrendikleri yabancı dili kullanma fırsatı verir.Günlük dilin sosyal yaşamda kullanılmasını sağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ünite 0 karşılama-selamlar-alfabe-şeffaf kelimeler-sayılar (0 ila 31) - günler, aylar, mevsimler, sınıfın dili
2 -Milliyet sıfatları-Şehir ve ülkelerin edatları-Olumsuzluk-Çağrılmak, olmak, insanlar- milletlerden ve ülkelerden-boş zamanları-sayıları (32-100) * Bir trende tanışmak * Fransızca konuşanlar ile tanışmak
3 belirsiz takılar- Şimdiki zaman içinde fiiller -Masculin ve feminen meslekler-gitmek, almak inmek- şehir-ulaşım- meslekler- sayılar (100-1 milyar), şehri tanıtma
4 tekil ve çoğul isimler, uzaklık edatları, miktar ifadeleri; biraz-çok..., -en zamiri, ödemek, satın almak, yapmak, yemek, marketler, besin, tabaklar, etler, bulaşık, markette-süpermarkette alışveriş yapmak, restoranda sipariş vermek
5 İndirimler, hadi gidelim! sıfatların sayıları ve türleri, sıfatların yerleri, yakın gelecek, yakın geçmiş, gösterme sıfatları, gelmek, kıyafetler ve aksesuarları, malzemeleri, renkleri. hava durumu ve sıcaklık, teknolojik aletler, büyük bir mağzadan alışveriş yapmak, bir eşya bulmak için yardımcı eleman ile kontak kurmak, hava durumunu konuşmak, fiyat sormak ve söylemek
6 program ne? şimdiki zamanda dönüşlü fiiller, sıklık zarfları (asla, her zaman...), emir kipleri, eskiden olanlar ve sonradan gelenler, -ebilmek, istemek, saatler, günlük aktiviteler, ev işleri, boş zaman, kültürel etkinlikler, günü söyleme, arkadaşlarla dışarı çıkma
7 Tebrikler! - iyelik sıfatları -having ile geçmiş yapmak, bir, o... - geçmiş ve geleceğin zaman göstergeleri. -Aile -Fiziksel tanım ve karakter. * Aileniz hakkında konuşun ve bir aile etkinliğini duyurun. * Bir hikaye anlatmak.
8 Ara sınav
9 Evde! - COD Zamirleri - yer zarfları - zorunluluklar ve Yasaklar - Zamirler - Konut; Odalar, mobilya-Bina, onarım, meslekler, Bir daireye taşınma (envanter, ekipman) * Ev içi bir sorun için bir profesyonelle iletişime geçin
10 iyi tatiller! karşılaştırma, être fiili ile yapılan şimdiki geçmiş zaman fiilleri -ir, kişisel olmayan emir kipleri (öyleydi, şimdi vardı...) seyahat, duygular, hisler, havaalanında, bir seyahat organize etme, seyhatleri konuşma.
11 Şans yok ! -Dönüşlü fiillerle bileşik geçmiş zaman -zorunluluk ve yasaklama-COİ zamirleri-tavsiye-günlük yaşamın küçük sorunları, olumsuz duygular. - Vücut parçaları, doktor, eczacı. * Sağlığınız hakkında konuşun ve acil servisle iletişime geçin
12 Güzel iş! -Şartlar (eğer + varsa) -Süreler ve süreklilik-Göreceli zamirler ve Yoğunluk * Üniversiteyi ve şirketi keşfedin. * Çalışmaları, mesleği hakkında konuşun.
13 açık havada - Karşılaştırma - Prounlar COI, -Karşılaştırma -Şehir, Kırsal, Doğa * Yeni bir ortamda yaşamak. * Bir yaşam değişikliği hakkında konuşun.
14 Güzel miydi? COD ve COI zamirleri, zaman indikatöreleri (hatırlatna), zamanlar (şimdiki zaman, yakın gelecek...) tamamlayıcı zamirler(hatırlatma), yabancı bir dil konuşma, stratejiler, basın, fransızca öğrenmek hakkında konuşma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562342 Öğrencinin kendisi,ailesi,çevresi ve yavaş konıuşan kişileri anlayabilmesi.
2 1562343 Alışveriş ,iş, doğa vs. ile ilgili konuların sözcük bilgisi ve basit ve açık ilan ,ileti, Sms yazımı, anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
3 1562344 Dil açık ve standart olduğu zaman esas noktaların kavranması ve buradan hareket ederek ilerleme sağlanması.
4 1562345 Yazılı anlatım çalışmalarında kendini tanıtabilmesi,ailesini, şehrine ,yaşadığı ortamı ve ülkesine dair bilgilerin kazandırılması amacımızdır.Kısa not,iletiler ve cevap yazabilmek ,izlenimlerini,fikrini aktarabilmek için konuların seçilerek verilmesi uygulanmaktadır.
5 1562346 Sözlü iletişim becerilerini kazandırmak için dinleme ve basitten orta ölçekli dialog ve konuşma çalışmaları yaparak iletişim sağlamak amacımızdır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır