Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Toz Metalurjisinin temel proseslerinden olan sinterleme ve yoğunlaştırma proseslerdeki teknolojik gelişmeleri üretim hızı, verimlilik, ürün kalitesi gibi faktörleri dikkate alarak incelemek Toz Metalurjisindeki temel bilgileri pekiştirmeyi sağlamak, günümüzde ve yakın gelecekte etkin olan ve yeni gelişmekte olan prosesleri tanıtmak. Sinterleme proseslerini ve sinterlemede karşılaşılacak problemleri tanıtmak. Proses-mikroyapı-özellik arasındaki ilişkiyi kurmak ve malzeme performansını geliştirmek için gerekli mesleki bilgiyi kazandırmak. Toz metalurjisinin yaygın endüstriyel uygulama alanlarını ve toz metalurjisi sektöründe karşılaşılan malzeme problemlerini tanımlama ve çözüm yollarını ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toz metalurjisi ve parçacıklı işlemler, TTMD, Ankara, 2.Powder metallurgy, Hand Boks, ASTM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Metal tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolü Mekanik alaşımlama ve yoğunlaştırma, tam yoğunlaştırma prosesleri, presleme ve presleme teknolojilerindeki gelişmeler Sinterleme prosesleri: Tanımlar, sinterleme teknikleri, sinterlemede karşılaşılan problemler Sinterleme ölçüm teknikleri: Yoğunlaştırma etkileri, yoğunluk, gözeneklilik, mikroyapı, numunede çekme ve şişme Katı faz sinterleme esasları: Sinterleme aşamaları, sinterlemede itici kuvvetler, malzeme(kütle) taşınım mekanizması Katı faz sinterlemesinde mikroyapı ve proses ilişkisi: Toz karekteristiği, gözenek ve tane yapısı, ısıtma hızı etkisi Sıvı faz sinterlemesi: Temel termodinamik ve kinetik faktörler, sistem karakteri, sıvı faz sinterleme aşamaları, infiltrasyon, çözünme ve yeniden çökelme aşaması, Sinterleme Atmosferleri, Toz metalurjisinde seri üretilen malzemeler Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toz metalurjisinin tanımı ve amacı, avantaj ve dezavantajları, tarihçesi
2 Toz metalurjisinde temel prosesler. Metalsel tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolü
3 Mekanik alaşımlama
4 Tam yoğuşlaştırma prosesleri ve presleme teknolojilerindeki gelişmeler
5 Sinterleme prosesleri, Sinterleme ölçüm teknikleri
6 Sinterleme prosesleri, Sinterleme ölçüm teknikleri
7 Toz üretim teknikleri, mekanik yöntemler, atomizasyon yöntemleri, Kimyasal, elektrokimyasal ve elektrolitik toz üretim yöntemleri
8 Toz üretim teknikleri, mekanik yöntemler, atomizasyon yöntemleri, Kimyasal, elektrokimyasal ve elektrolitik toz üretim yöntemleri
9 Ara sınav
10 Tozların hazırlanması (harmanlanması ve karıştırılması)
11 Toz presleme (kompaktlama) yöntemleri, rijit kalıpta presleme
12 İzostatik presleme (HIP, CIP), Ekstrüzyon, haddeleme, infiltrasyon, gevşek toz sinterleme
13 Sinterleme, sinterleme mekanizmaları
14 Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına çeşitli örnekler
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1561996 Ham madde-proses-ürün ilişkisini kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
2 1561997 Toz Metalurjisi üretim proses kademelerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.
3 1561998 Toz metalurjisi ürünlerinin final özelliklerinin nasıl belirlendiğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır