Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

1. Tahribatsız Muayenenin temel kavramları 2. Farklı mühendislik alanlarında TM 3. Sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testlerinin prensipleri 4. Sıvı penetran testi, manyetik parçacık testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testlerinin uygulamaları ve limitleri 5. HMM ile kusurların belirlenmesi 6. Döküm, hadde ve boru üretiminde TM 7. TM verilerin değerlendirilmesi 8. Hasar analizi ile malzeme özelliklerinin ilişkisi, bu bilgilerin HMM ile kullanımı 9. TM standartları 10. Sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım test gereçleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul E. Mix, P.E., E.E., Introduction to Nondestructive Testing: A Training Guide, 2nd Edition ISBN: 978-0-471-42029-3, July 2005 Wiley Ravi Prakash Nondestructive Testing Techniques. New Academic Science Ltd May 2009 ISBN 13: 9781906574062 ISBN 10: 1906574065 Handout on Nondestructive Testing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hasarsız malzeme muayenesi yöntemleri ürünlerin üretim ve kullanımları süresince kalite güvencesi açısından önemlidir. Bu ders hasarsız malzeme muayenesi ve uygulamaları alanlarını kapsar. HMM nin alanı, gerekli durumlar ve tanımlar, hasarlı ve hasarsız yöntemlerin karşılaştırılması, HMM töntemleri, sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testi, diğer HMM yöntemleri ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasarsız malzeme muayenesinin tanımı, hasarlı ve hasarsız testler ve karşılaştırılması
2 Sıvı penetran testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
3 Sıvı penetran testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
4 Manyetik toz testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
5 Manyetik toz testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
6 Radyografi testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
7 Radyografi testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
8 Ara Sınav
9 Ultrasonik muayene testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
10 Ultrasonik muayene testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
11 Eddy Akım testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
12 Diğer TM testleri ve uygulamaları
13 Öğrenci projelerinin sunumları, tartışılması ve değerlendirilmesi
14 Öğrenci projelerinin sunumları, tartışılması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1561968 Kalite güvencesi ve TM arasındaki ilişkiyi öğrenilir
2 1561969 Sıvı penetrant testi ve uygulamaları öğrenilir
3 1561970 Manyetik toz testi ve uygulamaları öğrenilir
4 1561971 Ultrasonik test ve uygulamalarını öğrenilir
5 1561972 Radyografik test ve uygulamaları öğrenilir
6 1561973 Eddy akım testi ve uygulamaları öğrenilir
7 1561974 TM sonuçlarını standartlar ve malzeme bilgileri ışığında değerlendirilmesi öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır