Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

1. Isıl işlemin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, 2. Çeliğin ısıl işlemine alaşım elementlerinin etkisinin anlaşımasını sağlamak, 3. TTT ve CCT diyagramlarını öğretmek, 4. Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyes

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. E. Totten (Ed.), Steel heat treatment: Metallurgy and Technologies”, Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2007. H.E. Boyer, Practical Heat Treating, (Fourth Edn.) A S M. Ohio, 1989. M.A. Topbaş, Isıl İşlemler, Prestij Basım-Yayın, 1993. K.Tülbentçi, Metallerin Isıl İşlemi (Fotokopi ile çoğaltılmış ders notu), 1995 Sinha K. A., Ferrous physical metallurgy, 1989. Totten E. G., Steel heat treatment handbook, Marcel Dekker Inc., Newyork, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fe-C faz diyagramı, alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi, östenitik dönüşüm, TTT ve CCT diyagramları, martenzitik dönüşümlerin temelleri, çeliğe su verme ve temperleme, yüzey sertleştirme, demir dışı metallerin ısıl işlemi, ısıl işlem hataları, çökelme sertleşmesi, ısıl işlem ekipmanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi
2 Fe-C alaşımlar (çelikler ve dökme demirler)
3 Isıl işlemin temelleri
4 Su verme ve temperleme
5 Sertleşme yapmayan ısıl işlemler
6 Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
7 Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
8 Ara Sınav
9 TTT ve CCT diyagramları
10 Sertleştirilebilirlik ve sertleştirilebilirliği etkileyen faktörler
11 Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
12 Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
13 Çökelme sertleşmesi
14 Isıl işlem hataları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562063 Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisini yorumlayabilir
2 1562064 Isıl işlemin temel prensibini anlar
3 1562065 Çeliklerde sertleştirici ve sertleştirmeyen ısıl işlemleri anlar ve yorumlar
4 1562066 Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir
5 1562067 TTT ve CCT diyagramlarını kullanabilir
6 1562068 Çökelme sertleşmesi ve uygulamalarını gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır