Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM320 Kaynak ve Kaynak Teknolojileri (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Explains the welding technologies and their applications

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Sinem ÇEVİK

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Welding and Welding Technology,Richard Little. Welding Processing and Technology,2003, R. S. Parmar. Welding Technology Fundamentals,2010, William A. Bowditch.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

1) What is the welding in manufacturing? 2) History of welding. 3) Welded joining methods. 4) Welding Technology and its place in today's industry. 5) Definition of source. 6) Metal material supply. 7) Basic Differences Between Welding, Casting, Forging. 8) Classification of Basic Methods of Welding, Soldering, Bonding, Riveting. 9) Definition, Importance and Classification of Source. 10) Welding Capability. 11) Types of sources; Gas Melting Source. Electric Arc Welding. Submerged arc welding. Gas Arc Welding, Resistance Welding, Friction Welding, Electron Beam Welding, Welding and Cutting with Laser Beam, Brazing, 12) Welding Defects 13) Fundamentals of Welded Manufacturing, Safety in Welding Technology 14) Non destructive testing

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 The definition of welding History of welding None None
2 Weldability Introduction of welding metallurgy None None
3 Definition of welding regions (HAZ, Welded area, base metal) How the welding region occurs None None
4 Joining technologies in ferrous alloys Joining technologies in non- ferrous alloys None None
5 Classification of Basic Methods of Welding, Soldering, Bonding, Riveting. None None
6 Welding defects Introduction to welding cracking Hot cracking Liquation cracking Ductility dip cracking None None
7 Welding defects- continue Distortion ResidualStresses Porosities Welding seam None None
8 Mid- term exam
9 Introduction to welding methods None None
10 Different kinds of welding techniques oxyacetylene welding electric arc welding TIG, MIG- MAG None None
11 Different kinds of welding techniques- continue Laser welding Electron beam welding Friction welding Plasma welding methods None None
12 Non- destructive methods Visual inspection Penetrant testing Magnetic Particle testing Eddy- current None None
13 Non- destructive methods- continue Radiography testing Ultrasonic testing None None
14 Safety in Welding Technology None None

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562426 To be able to comprehend welding ability and affecting factors
2 1562427 Define the welding metalllurgy
3 1562428 Explain the different welding methods and applications
4 1562429 Explain non-dstructive techniques

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır