Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM431 Polimer Fiziği (TS 4) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

To give the theoretical basic for polymers and their properties

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNANÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The Physics of Polymers, Gert Strobl, 3rd edition. Springer, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Introduction to polymers, important polymers, Single Chain Conformation, Polymer Solutions, Phase diagrams and energy calculations, Molecular Weight Calculations, Structural Properties of Polymers, Kinetics of Crystallization and Melting Viscoelasticity; Flow characteristics and modeling, Mechanical Properties, Creep behavior, Thermal Properties; Glass transition temperature Synthesis of Polymers

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 41 41

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to polymers, important polymers polimer fizigi (1).mp4
https://drive.google.com/file/d/1XZkVHNFkpsjDiRsPBmSgMrP-xtH6tVs7/view?usp=sharing
Polimer+Malzemeler-I.pdf
2 Polymerization Processes polimer fizigi (2).mp4
https://drive.google.com/file/d/1e2zNnLgrTgw8U3KZt1SYnrKa4G89I7q7/view?usp=sharing
Polimer+Malzemeler-II.pdf
3 Molecular Weight Calculations polimer fizigi (3).mp4
https://drive.google.com/file/d/1230AsxgguVBsbvkAzWBqSitQ1dGEuCOE/view?usp=sharing
Polimer+Malzemeler-III.pdf
4 Polymer Solutions polimer fizigi (4).mp4
https://drive.google.com/file/d/1_rw_Ik1XtEfIuqBHdO2mhP5UEeku9IO8/view?usp=sharing
Polimer+Malzemeler-IV.pdf
5 Structural Properties of Polymers polimer fizigi (5).mp4
https://drive.google.com/file/d/1xOTCfBmrnkSLZ7_M2GWb-SMxLJA_E0TP/view?usp=sharing
Polimer+Malzemeler-V.pdf
6 Crystallization of Polymers polimer fizigi (6).mp4
Polimer+Malzemeler-VI.pdf
7 Polymer Fabrication Methods polimer fizigi (7).mp4
Polimer+Malzemeler-VII.pdf
8 Mechanical Properties and Viscoelasticity polimer fizigi (8).mp4
Polimer+Malzemeler-VIII.pdf
9 Midterm
10 Zincir Modelleri Polfiz9.pdf
polimer fizigi (10).mp4
https://drive.google.com/file/d/1ZbjYTO_d901-JTX3UUAXRXd46-_9ieuF/view?usp=sharing
11 Polimer Karakterizasyon yöntemleri Polfiz10.pdf
polimer fizigi (11).mp4
https://drive.google.com/file/d/11dhjtGqkcHHa0t0WYlbYfxByGKrokMGP/view?usp=sharing
12 İstatiksel Mekanik Polfiz11.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vIs7JI2h6Rabt4Pt3KxBBZ6smPy6g7Mu/view?usp=sharing
polimer fizigi (12).mp4
13 Polimer Modelleme Polfiz11.pdf
polimer fizigi (13).mp4
https://drive.google.com/file/d/1AwANsPuEguBpUL7QuuBWkw7fvonXjjV5/view?usp=sharing
14 Polimer Simulasyonu Polfiz11.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562438 To learn the theoretical basic of polymer chains and polymer solutions
2 1562439 To learn the structural, mechanical, thermal, and dynamical properties of polymers

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek