Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM424 Polimer Mühendisliği (TS 8) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Polimer bilimi ve teknolojisi hakkında bilgi vermek, Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkilerini öğrenme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Müzeyyen Marşoğlu, "Plastik Malzemeler", Arpaz Matbaacılık Tesisleri, İstanbul, 1986 2- Fred W. Billmeyer JR, Textbook of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley ve Sons Pub., Newyork,1984 3- Manas Chanda, "Introduction to Polymer Science and Chemistry; A prblem solving approach, CRC press, Newyork, 2006 4. Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, POLİMER TEKNOLOJİSİ, 2.baskı, Gazi Kitabevi, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkileri, Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanması, Tg’nin üzerindeki molekül hareketleri, Camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler, zincir esnekliği ve polimerler arasındaki etkileşme kavramları, Doğal kauçuğun kimyasal formülü, Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özellikleri, Bir kauçuk zincirinin zincir uçları arasındaki kuvveti,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Amorf bir polimerin sıcaklığı ve moleküler ağırlığı
2 Kristalli polimerin fiziki haline olan etkileri
3 Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanmas
4 Tg’nin üzerindeki molekül hareketleri
5 Camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler
6 Zincir esnekliği ve polimerler arasındaki etkileşme kavramları
7 Doğal kauçuğun kimyasal formülü
8 Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özellikleri
9 Bir kauçuk zincirinin zincir uçları arasındaki kuvveti
10 Tg’nin üzerindeki sıcaklıklarda bir gerilmiş lastik şeritin ısıtıldığı zamanki davranışı
11 Kauçuğun vulkanizasyonu ve şişme dengesi, kauçuğun şişme dengesindeki formülünü Flory-Huggins denklemi ile çıkarılması
12 Çift-eksenli gerilme yüklemesi koşulu oktahedral kayma gerilmesi
13 DSC ve DMA tekniklerinin çalışma prensiplerini detaylı bir şekilde açıklanması
14 Polimerlerin mekanik özelliklerini arttırabilmek için stratejiler veya yöntemler
15 Yorulma, hasar veya kırılma, moleküler ağırlık-kimyasal yapı ilişkisi
16 Camsı geçiş sıcaklığı ve erime sıcaklığı gibi kavramların yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497679 Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan ilişkisi hakkında bilgi verme
2 1497680 Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanması
3 1497681 Doğal kauçuğun kimyasal formülünü öğrenmek
4 1497682 Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özelliklerini incelemek
5 1497683 Kauçuğun vulkanizasyonu ve şişme dengesi, kauçuğun şişme dengesindeki formülünü Flory-Huggins denklemi ile çıkarılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek