Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE208 Çoksesli Koro II 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Diyafram nefesini kavrama ve doğru uygulayabilme, Doğru ses üretebilme, birlikte ve doğru seslendirme yapabilme Türkçeyi doğru kullanma, konuşma dilinde ve şarkı söylemede anlaşılırlık niteliklerini gösterme, çok sesli düzeyde eserleri seslendirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü. Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi Salih AYDOĞAN Koro Şarkıları ve Türküleri (Okul Koroları İçin) Çeşitli Derlemeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar . Ses gruplarıyla ses sınırları ve özelliklerine uygun olarak birlikte ve ayrı ayrı ses alıştırmaları. Belirlenen eserin teknik ve müzikal analizi ve eserin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma, birleştirme. Eserde ( partisyon) ses gruplarının karşılaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar. Eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama (birlikte soluk alma, verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, nüans yapma) . Sınıf düzeyine uygun eserler seslendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koroların türleri watch[1]
Koroda Ses Açma ve Isınma.pdf
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
2 Koroların nitelikleri Mozart Nocturn V.pdf
Legato ve Staccato Alıştırmaları.pdf
Largo Saygun.pdf
3 Koroların sayısal oluşumları http://tr.scorser.com/S/Notalar/Çok+Sesli+Koro/-1/1.html
https://bisgen.blogspot.com/2011/11/istiklal-mars-4-sesli-koro-icin-notalar.html
SES EGZERSİZLERİ.docx
SES EGiTiMİNDE REGİSTER KAVRAMI VE SES TÜRLERİ.pdf
4 Korolarda ses dengesi Koro şeflerinin en çok tercih ettikleri eserler.pdf
Koro Notaları 5 Adet.pdf
Mahur İlahi.pdf
5 Ses alıştırma örnekleriyle ilgili açıklamalar Madımak.pdf
Bring Me Little Water Silvy.pdf
Suda Balık Oynuyor.pdf
6 Okul öncesi müzik eğitiminin çocuk korolarına katkısı Sen Bu Yaylaları.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5HkU_URDZ74
7 Koro dağarı oluşturma https://www.youtube.com/watch?v=J7CT11Hy2IY&list=PLBs6wdiRd43gcKq3BFWf8ZBfWs1VETLZ6
8 Koro yönetimi ve yönetim teknikleri https://www.youtube.com/watch?v=cu7-RV7XB9k
https://www.nadirkitap.com/koro-egitimi-yonetimi-ve-teknikleri-suna-celik-kitap13684415.html?gclid=EAIaIQobChMIuJzCpM6H5wIVluF3Ch2WcA_mEAQYBCABEgJunfD_BwE
9 Ara sınav
10 Şarkı girişlerinde göz önünde bulundurması gereken noktalar https://www.youtube.com/watch?v=JEobpJZt5eM
https://www.youtube.com/watch?v=SELZGZouVII
11 Yönetim tekniklerinin müziğe uygulaması Applying the conducting techniques to music Ben Giderim Batuma.pdf
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ DERS KİTABI.pdf
12 Guruplar halinde yönetim tekniklerine çalışma yöntemi Entarisi Ala Benziyor.pdf
Vocal training and warm up in choir.pdf
13 Performans değerlendirmesi Entarisi Ala Benziyor.pdf
14 Koro yöneticisinin çalışma hazırlıkları https://www.bemolmusic.com/index.php?route=product/product&product_id=1927
Nitelikli bir koro Şefinde bulunması gereken Özellikler.pdf
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514635 Çeşitli gevşeme ve nefes alma-verme egzersizleri yapabilir.
2 1514636 Sesini doğru kullanmayı ve kaliteli ses üretme tekniklerini öğrenir.
3 1514637 Diğer ses gruplarıyla birlikte eserleri homojen bir tını ile şarkı söyler.
4 1514638 Ulusal ve evrensel şarkıları çoksesli olarak seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 3 3 3 3
2 2 1 3 3 3 3 3
3 2 1 3 3 3 3 3
4 2 1 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek