Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler, güncel okuryazarlıklar, araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri, öğretim materyallerinin tasarımı, tematik öğretim materyali tasarlama, alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri gibi konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin uygulamalı etkinliklere katılımı ile aktif bir öğrenme süreci planlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şendağ, Serkan (2019). Öğretim Teknolojileri: Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojilerinin tanımları ve temel kavramları, öğretim teknolojilerinin tarihi, öğretim teknolojileri ve öğrenme kuramları İlişkisi, yeni okuryazarlıklar, basılı, görsel, işitsel ve görsel işitsel materyaller ile etkileşimli yeni nesil materyaller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Teknolojilerinin Tanımları ve Temel Kavramları ÖT-1.mp4
1 hafta.docx
2 Öğretim Teknolojilerinin Tarihi ÖT-2.mp4
3 Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları İlişkisi
4 Yeni Okuryazarlıklar
5 Basılı Materyaller
6 Görsel Materyaller
7 İşitsel Materyaller
8 Görsel-işitsel materyaller
9 Ara Sınav
10 Etkileşimli Materyaller
11 Etkileşimli Materyaller
12 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları)
13 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları)
14 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları)
15 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549276 Eğitim ve teknoloji ilişkisi konusunda fikir sahibi olmak.
2 1549400 Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini öğrenmek.
3 1549417 Güncel öğretim teknolojileri eğilimleri hakkında fikir sahibi olmak.
4 1850692 Yeni nesil öğrenci özelliklerini bilmek.
5 1850693 Yeni öğretim paradigmaları hakkında fikir sahibi olmak.
6 1850694 Öğretim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımı konusunda örnek projeler üretebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 3
2 5 3
3 2 5 1 1 3 1
4 5 5 3 2
5 5 5 2 1 3 2
6 2 5 5 5 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek