Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler, güncel okuryazarlıklar, araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri, öğretim materyallerinin tasarımı, tematik öğretim materyali tasarlama, alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri gibi konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin uygulamalı etkinliklere katılımı ile aktif bir öğrenme süreci planlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şendağ, Serkan (2019). Öğretim Teknolojileri: Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojilerinin tanımları ve temel kavramları, öğretim teknolojilerinin tarihi, öğretim teknolojileri ve öğrenme kuramları İlişkisi, yeni okuryazarlıklar, basılı, görsel, işitsel ve görsel işitsel materyaller ile etkileşimli yeni nesil materyaller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Teknolojilerinin Tanımları ve Temel Kavramları ÖT-1.mp4
2 Öğretim Teknolojilerinin Tarihi
3 Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları İlişkisi Öğretim Teknolojilerinin sınıflandırılması 3. hafta.docx
4 Yeni Okuryazarlıklar Öğretim Teknolojilerinde Kuramsal Yaklaşımlar 4. hafta.docx
5 Basılı Materyaller Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. hafta.docx
6 Görsel Materyaller Güncel Okuryazarlıklar6. hafta.docx
7 İşitsel Materyaller Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 7. hafta.docx
8 Görsel-işitsel materyaller Öğretim Materyallerinin Tasarımı 8 hafta.docx
9 Ara Sınav
10 Etkileşimli Materyaller Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 10.hafta.docx
11 Etkileşimli Materyaller Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 11.hafta.docx
12 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları) Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 12ders.docx
13 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları) Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 13ders.docx
14 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları) Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri 14. hafta.docx
15 Materyal Geliştirme (Öğrenci Sunumları)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1850695 Eğitim ve teknoloji ilişkisi konusunda fikir sahibi olmak.
2 1850696 Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini öğrenmek.
3 1850697 Güncel öğretim teknolojileri eğilimleri hakkında fikir sahibi olmak.
4 1850698 Yeni nesil öğrenci özelliklerini bilmek.
5 1850699 Yeni öğretim paradigmaları hakkında fikir sahibi olmak.
6 1850700 Öğretim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımı konusunda örnek projeler üretebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 3
2 3
3 1 3 2 2
4 3 2 3 3
5 2 3 5 2
6 5 5 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek