Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE006 Müziksel Organizasyon ve İletişim 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonlarda gerekli olan mekân, ekipman, ses, ışık ve görüntü sistemi gibi gereksinimlerin farkına varılması ve organizasyon sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri; müzik sektöründe görev alacak, etkinliklerde performans sergileyecek ve organizasyonunu yapacak olan bireyler, organizasyon süresince görev alacak elemanların temini ve yönetiminin sağlanması; etkinliklerin sevk ve idaresine hakim olmak, buna bağlı olarak müziksel organizasyonların gerçekleştirilmesinde gerekli teknik ve iletişim becerilerini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hüsamettin Özgür AKKOR

Ön Koşul Dersleri

Ön koşullu ders yok.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonlarda gerekli olan mekân, ekipman, ses, ışık ve görüntü sistemi gibi gereksinimlerin farkına varılması ve organizasyon sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri; müzik sektöründe görev alacak, etkinliklerde performans sergileyecek ve organizasyonunu yapacak olan bireyler, organizasyon süresince görev alacak elemanların temini ve yönetiminin sağlanması; etkinliklerin sevk ve idaresine hakim olmak, buna bağlı olarak müziksel organizasyonların gerçekleştirilmesinde gerekli teknik ve iletişim becerilerini kavramak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 1 14
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ses sistemleri ve ekipmanlarına giriş. Ses Kayıt Teknolojisi Ders 1.pdf
19 October, 2020 - Loom Recording.mp4
2 Müzik stüdyosu bileşenlerini tanıma. Ses Kayıt Teknolojisi Ders 2.pdf
Hoparlör ve Amfiler.mp4
Mikserde Doğru Tonlama Nasıl Yapılır_.mp4
3 Müzik sistemleri bileşenleri bağlantılarını yapabilme ve kullanabilme. Ders 3 Ses Kayıt Teknolojileri.mp4
Ses Kayıt Teknolojisi Ders 3.pdf
Ses Kayıt Teknolojisi Ders 3 Ek.pdf
Pasif Ses Sistemi Nasıl Kurulur_.mp4
4 Müzik sistemleri bileşenleri bağlantılarını yapabilme ve kullanabilme. Ses Kayıt Teknolojisi Ders 4 ilk.pdf
Konnektörler.mp4
Profesyonel Ses Sistemi (Pasif Sistem) için Doğru ve Yanlış Bağlantı Şekilleri.mp4
5 Farklı çalgı gruplarının akustik özellikleri. Amatör Ses Kaydı ve Düzenlemesi Nasıl Yapılır_.mp4
Kayit Teknikleri.pdf
6 Farklı çalgı ve çalgı gruplarını mikrofonlama. Ders 6 Mikrofonlama Teknikleri.mp4
Mikrofonlama Teknikleri.pdf
7 Bilgisayarda müzik kayıt ve işleme yazılımları. Müzik Kayıt Programı.mp4
Kanal Kayit-Mix.pdf
8 Arasınav
9 Bilgisayarda müzik kayıt ve işleme yazılımları. Kayit Teknikleri.pdf
Kayıt Teknolojileri.mp4
10 Müzik organizasyonları sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri. Kayit Teknikleri.pdf
Kayıt Teknolojileri.mp4
11 Müziksel organizasyonları gerçekleştirebilecek gerekli teknik ve iletişim becerileri. Müzik Organizasyonları.pdf
Asenkron Müz. Org..mp4
12 Müziksel etkinlik ve organizasyonlarda görev alacak, etkinliklerde performans sergileyecek ve organizasyonu yapacak bireylerin tanıtım ve eğitim süreci. Müzik Organizasyonları.pdf
Asenkron Müz. Org..mp4
13 Müzik etkinliği organize etme ve kaydetme. Müzik Organizasyonları.pdf
Asenkron Müz. Org..mp4
14 Müzik etkinliği organize etme ve kaydetme. Müzik Organizasyonları.pdf
Asenkron Müz. Org..mp4
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523913 Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonlarda gerekli olan mekân, ekipman, ses, ışık ve görüntü sistemlerini tanır.
2 1566213 Müzik stüdyosu bileşenlerini tanır.
3 1566214 Müzik sistemleri bileşenleri bağlantılarını yapabilir.
4 1566219 Müzik sistemleri bileşenleri bağlantılarını yapabilir.
5 1566220 Farklı çalgı gruplarının akustik özelliklerini öğrenir.
6 1566224 Farklı çalgı ve çalgı gruplarını mikrofonlayabilir.
7 1566229 Arasınav
8 1566230 Bilgisayarda müzik kayıt ve işleme yazılımlarını öğrenir.
9 1566231 Bilgisayarda müzik kayıt ve işleme yazılımlarını öğrenir.
10 1566232 Müzik organizasyonları sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri öğrenir.
11 1566233 Müziksel organizasyonları gerçekleştirebilecek gerekli teknik ve iletişim becerileri öğrenir.
12 1566234 Müziksel etkinlik ve organizasyonlarda görev alacak, etkinliklerde performans sergileyecek ve organizasyonu yapacak bireylerin tanıtım ve eğitim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
13 1566235 Müzik etkinliği organize eder ve kayıt yapar.
14 1566236 Müzik etkinliği organize eder ve kayıt yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek