Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlıkla ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Refik Turan, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık,, 2019,ANKARA 2 Rüştü Yeşil Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Nobel Yayınları,2002 ANKARA 3.İsmail Acun, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncıllık, 2019, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okullöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yüksek öğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişim
2 İnsan haklarının türleri
3 Demokrasi anlayışları
4 Demokrasinin ilkeleri ve yaklaşımları
5 Demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim.
6 Aile ve demokrasi eğitim
7 İnsan hakkı olarak eğitim
8 Okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi.
9 Vize
10 İlkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi
11 Orta öğretimde demokrasi eğitim
12 Yükseköğretim ve demokrasi eğitimi
13 Demokratik okul ve sınıf ortamı.
14 Ulusal ve uluslararası belgelerde insan hakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1701299 İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimini bilir.
2 1701300 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası belgeler, kuruluşları açıklar
3 1701301 Temel insan haklarını bilir.
4 1701302 Devletin görev ve sorumluluklarını bilir.
5 1701303 Topluma ve devlete karşı görev ve sorumluluklarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1
2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1
3 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1
4 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1
5 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek