Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK017 Türk Musikisi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze Türk müziğinin aşamalarını, türlerini ve çalgılarını kavrar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ömer KANCA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Pahin Ak, A. (2009). Türk Musikisi Tarihi. Akçağ Yayınları. Yahya Kaçar, G. (2012). Türk Musiki Rehberi. Ankara: Maya Akademi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
54 Ev Ödevi 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk musikisi ve tarihsel süreci Türk müziği tarih.mp4
2 Türk musikisi ve tarihsel süreci Türk müziği tarih.mp4
3 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri Türk Müziği( ritm-Ezgi).mp4
4 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri Türk Müziği Batı Müziği fark-Makam).mp4
5 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi Türk Müziği Batı Müziği fark-Makam).mp4
Türk Müziği Atatürk.mp4
6 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi Türk Müziği Atatürk.mp4
7 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi Türk Müziği ana Makamlar.mp4
8 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi Türk Müziği ana Makamlar.mp4
9 Ara Sınav
10 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
11 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
12 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
13 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1653435 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
2 1653436 Tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi
3 1653440 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
4 1653441 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek