Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kısaca öğretmen adaylarının temel iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, etkili iletişim sürecinin işleyişini ve temel ögelerini, iletişimin türlerini (yazılı, sözlü ve sözsüz), beden dilini, iletişim fonksiyonları ve engellerini, kişiler arası iletişim ve iletişim modellerini, ailede, okulda, telefonda iş yerinde iletişim kurmanın temel esaslarını kavratmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Aytekin, Halil. (2018). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 2.Kaya, Alim (Ed.). (2012). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 3.Demiray, Uğur (Ed). (2012). Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 4.Vural, İzlem (Ed). (2012). İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 5.Ergin, Akif. (2012). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. 6.Voltan Acar, Nilüfer (2008). İnsan İlişkileri İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Pease, Allan (1997). Beden Dili. (Çev. Yeşim Özben). İstanbul: Rota Yayınları. 8.Cüceloğlu, Doğan (2011).Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi. 9.Dökmen, Üstün (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması, insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişiler arası ilişkiler; kişiler arası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları, etkili iletişim becerileri; kişiler arası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri. Kişiler arası iletişim ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde; etkin konuşma ve dinleme, beden dili, hak ve sorumluluklar ile değer yargılarının iletişimdeki rolü, iletişim türleri (yazılı, sözlü ve sözsüz)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 3 60 1
5 Derse Katılım 2 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.İletişim tanımları ve iletişim sürecindeki unsurlar (kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt) ++1.hafta-İletişim Süreci ve Unsurları.pptx
++1.hafta-İletişim ve İletişim Sürecinin Unsurları.pptx
1.Hafta-İletişime giriş-iletişim süreci.mp4
2 2.İletişimin temel varsayımları. ++2.hafta-İletişimin Temel Varsayımları.pptx
2.Hafta-İletişimin temel varsayımları.mp4
3 3.İletişimde algılamanın, duyguların, kültürün ve çevresel faktörlerin rolü. ++3.hafta-İletişimde Algı Duygu ve Kültürün Rolü.pptx
++3.hafta-Kişiler Arası İletişim.pptx
3.Hafta-Algı-duygu-kültür.mp4
4 4.İletişim türleri (sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim) ++4. Hafta-İletişim Türleri (Sözlü-Sözsüz ve Yazılı).pptx
4.Hafta-İletişim türleri.mp4
5 5.İletişimde saygı ve empati ++5.hafta-İletişimde Empati.pptx
++5.hafta-İletişimde Saygı.pptx
5.Hafta-İletişimde saygı ve empati.mp4
6 6.İletişimde etkin dinlemek ve somut konuşmak ++6.hafta-Etkin dinlemek ve dinleme türleri.pptx
++6.hafta-Somut konuşmak.pptx
6.Hafta-Etkin dinleme ve somut konuşma.mp4
7 7.İletişimde uygun bir biçimde kendini açma ve ben dili ile konuşma 7.Hafta-Kendini açma ve ben dili ile konuşma.mp4
++7.hafta-Ben dili.pptx
++7.hafta-Kendini Açma.pptx
8 8.Tam ve tek mesaj yollama, empatik güvengenlik davranışını göstermek ++8. hafta-Empatik güvengenlik.pptx
++8.hafta-Tam ve tek mesaj yollama.pptx
8.Hafta-Empatik güvengenlik ve tam-tek mesaj gönderme.mp4
9 9. Ara sınav ++9.hafta-Ara sınav.docx
10 10.Saygıyı temel alarak saydam davranmak ve maske takmamak, sözel olan ve olmayan davranışlarımızın uyumlu olması ++10.hafta-Saydam davranmak ve maske takmamak.pptx
++10.hafta-Sözel ve sözel olmayan davranışların uyumlu olması.pptx
11 11.İletişim engelleri ++11-İletişim fonksiyonları ve engelleri.pdf
++11-İletişim fonksiyonları ve engelleri.pptx
12 12.Aile içi ilişkiler ve iletişim +12. Hafta-Aile İçi İletişim.pptx
+12.Hafta-Ailede İletişim-AİLEDE İLETİŞİM.pptx
13 13.Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim (öğretmen, öğrenci, veli, idareci arasındaki iletişim) +13. Hafta-OKULDA İLETİŞİM.pptx
14 14. Günlük hayatta temel iletişim kuralları (telefonda iletişim, iş görüşmelerinde iletişim) +14. Hafta-İş hayatında iletişim.pdf
+14.Hafta-İş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514892 İletişimin tanımını ve temel kavramlarını öğrenir.
2 1514893 Etkili iletişim kurma yollarını öğrenir.
3 1514894 Kişiler arası iletişimin önemini kavrar.
4 1514895 Beden dilinin işlev ve önemini farkına varır.
5 1514897 Konuşma, dinleme ve beden dili gibi iletişimi etkili kılan becerileri öğrenir.
6 1514899 İletişimin aile ve okul yaşamındaki önemini kavrar.
7 1514901 Etkili iletişimin günlük hayatta kullanılan temel becerilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek