Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze Türk müziğinin aşamalarını, türlerini ve çalgılarını kavrar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ömer KANCA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Pahin Ak, A. (2009). Türk Musikisi Tarihi. Akçağ Yayınları. Yahya Kaçar, G. (2012). Türk Musiki Rehberi. Ankara: Maya Akademi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
54 Ev Ödevi 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk musikisi ve tarihsel süreci
2 Türk musikisi ve tarihsel süreci
3 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
4 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
5 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
6 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
7 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
8 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
9 Ara Sınav
10 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
11 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
12 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
13 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1816693 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
2 1816694 Tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi
3 1816695 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
4 1816696 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.