Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE205 Bireysel Çalgı Eğitimi III 927001 2 3 1

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı çalma becerisinin geliştirilmesi, müzikal duyarlılığın arttırılması, seviyesine uygun eserleri doğru bir şekilde çalabilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT, Doç. Dr. Ferit BULUT, Doç. Dr. Bahar GÜDEK, Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Doç. Fatih AKBULUT, Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ, Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Okutman H. Özgür AKKOR. Ömer KANCA, Öğr. Gör. İlyas ŞENEL. Öğr. Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crickboom 2, Ömer Can Keman Eğitimi 1, Suzuki Keman Okulu Bölüm 2, Sevcik 1, Hans Sitt 1. Carulli Complete Methode, Carcassi Complete Methode, Suzuki Çello Okulu Bölüm 2, J. j. F. DOTZAUER Çello Okulu Bölüm 2, Ayfer TANRIVERDİ Viyola Metodu I, II. Viyola İçin Gitar Eşlikli Popüler Ezgiler, Yakup Alper VARIŞ, 2019. İki Viyola İçin Ezgiler I-II, Yakup Alper VARIŞ, 2012. Celebre Methode Complete de Flute,G.Gariboldi…Vinghts Petites Etudes Pour la Flute, Flute Studies… I, The Young Flutist’s Recital Book TRT Repertuarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak başlangıç üstü düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planı hazırlama bireysel çalgı III DERS 1.mp4
Complete Score - Schule für die Gitarre (Mertz).pdf
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p01.pdf
Viyolonsel III (1. Hafta).mp4
11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Çalgı Eğitimi III Şan 1. Hafta.mp4
Bağlama etüd .mp4
2 Çalgı çalışma yöntemlerinin tartışılması bireysel çalgı III DERS 2.mp4
Bağlama Etüd 2.mp4
Viyolonsel III (2. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p04.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 2. Hafta.mp4
Bireysel Çalgı III Ders 2(Gitar).mp4
3 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 3.mp4
Bağlama etüd.mp4
Viyolonsel III (3. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p05.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 3. Hafta.mp4
Bireysel Çalgı III Ders 3 (Gitar).mp4
4 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 4.mp4
Abdal Düzen.mp4
Viyolonsel III (4. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p06.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 4. Hafta.mp4
Bireysel Çalgı III Ders 4(Gitar).mp4
5 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 5.mp4
Viyolonsel III (5. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p07.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 5. Hafta.mp4
Nihavent.mp4
Bireysel Çalgı III Ders 5(Gitar).mp4
6 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 6.mp4
Viyolonsel III (6. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p08.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 6. Hafta.mp4
Nihavent.mp4
schule für gitarre no.1.mp4
7 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 7.mp4
Viyolonsel III (7. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p09.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 7. Hafta.mp4
kromatik etüd parça.mp4
Schule für gitarre no.2.mp4
8 Etüt ve dizi çalışması bireysel çalgı III DERS 8.mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p10.pdf
Viyolonsel III (8. Hafta).mp4
Çalgı Eğitimi Şan 8. Hafta.mp4
kromatik etüd parça.mp4
Schule für gitarre I.mp4
9 Etüt ve dizi çalışması Viyolonsel III (9. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p11.pdf
bireysel çalgı III DERS 9.mp4
10 Ara sınav. Viyolonsel III - (10. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p12.pdf
Çalgı Eğitimi III Şan 10. Hafta.mp4
Bireysel Çalgı III(Ders 10 Gitar).mp4
bireysel çalgı III DERS 10.mp4
11 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p13.pdf
Viyolonsel III (11. Hafta).mp4
Çalgı Eğitimi III Şan 11. Hafta.mp4
bireysel çalgı III DERS 11.mp4
12 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması Çalgı Eğitimi III Şan 12. Hafta.mp4
Viyolonsel III (12. Hafta).mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p14.pdf
bireysel çalgı III DERS 12.mp4
13 Etüt ve eser çalışması Çalgı Eğitimi III Şan 13. Hafta.mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p15.pdf
Viyolonsel III (13. Hafta).mp4
bireysel çalgı III DERS 13.mp4
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması Viyolonsel III (14. Hafta).mp4
Çalgı Eğitimi III Şan 14. Hafta.mp4
Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p16.pdf
bireysel çalgı III DERS 14.mp4
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512918 Öğrenciler başlangıç üstü düzeyindeki teknikleri uygular.
2 1512919 Öğrenciler müzikal duyarlılıklarını geliştirir.
3 1512917 Öğrenciler üç yarıyıl boyunca öğrendiği teknikleri içeren, başlangıç üstü düzeyindeki eserleri temposunda, doğru ritmik yapıda ve müziksel ifadeleri uygulayarak çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek