Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE305 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme I 927001 3 5 1

Dersin Amacı

Müzik öğretmeni olarak okul şarkıları ve marşlara gitar ile eşlik edebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hüsamettin Özgür AKKOR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arenas 1 Klasik Gitar Metodu. Ziya Aydıntan Klasik Gitar Metodu. F. Carulli Klasik Gitar Metodu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gitar ile ilgili temel bilgiler, sağ-sol el teknikleri, temel diziler ve akorlar, kadanslar, eşlikleme çeşitleri ve okul şarkıları ve marşlardan oluşan repertuar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gitar hakkında genel bilgiler, tutuş, sağ/sol el pozisyonları. Gitar Eşliklendirme Do majör.pdf
7 October, 2020 - Gitar Eğitimi Ve Eşlikleme 1.mp4
2 C Majör dizi ve kadanslar. 14 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj.pdf
Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj 1. Eslik.pdf
Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj 2. Eşlik.pdf
3 C Majör dizi ve kadanslar. 21 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Postacı Eşlik Varyasyonları.pdf
4 A Minör dizi ve kadanslar. 28 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Gitar Eşliklendirme Amin.pdf
5 A Minör dizi ve kadanslar. Kırlara_Doğru Varyasyonlar.pdf
4 November, 2020 - Loom Recording.mp4
4 November, 2020 - Loom Recording(1).mp4
6 G Majör dizi ve kadanslar. Gitar Eşliklendirme G Majör.pdf
23 November, 2020 -G maj dizi ve kadanslar.mp4
7 G Majör dizi ve kadanslar. Gitar Eşliklendirme G Majör.pdf
Kuş_Sesleri.pdf
23 November, 2020 -G maj dizi ve kadanslar.mp4
8 Ara sınav.
9 E Minör dizi ve kadanslar. Gitar Eşliklendirme Emin.pdf
23 November, 2020 - Emin dizi ve kadanslar.mp4
10 E Minör dizi ve kadanslar. 23 November, 2020 - Emin dizi ve kadanslar.mp4
Gitar Eşliklendirme Emin.pdf
11 Temel dizilere ait akorlar ile eşlikleme yöntemleri. Emanetine_Sahibim_Atam.mscz
Asenkron Video.mp4
12 Temel dizilere ait akorlar ile eşlikleme yöntemleri. Aus_Dem_Baroq.mscz
Asenkron Video.mp4
13 Okul şarkıları ve marşların gitar eşliklerinin yapılması. Kahraman_Eller.mscz
Asenkron Video.mp4
14 Okul şarkıları ve marşların gitar eşliklerinin yapılması. Arkadaşlık Eşlikler.mscz
Asenkron Video.mp4
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572106 Gitar ile ilgili temel bilgiler.
2 1572107 Gitarda duruş, tutuş, sağ ve sol el pozisyonları.
3 1572108 Gitar ile temel dizileri çalabilme.
4 1572114 Gitarda temel akorları çalabilme.
5 1572123 Gitar üzerinde C majör, A minör, G majör ve E minöre ait kadansları çalabilme.
6 1572127 Gitar ile farklı eşliklendirme varyasyonları yapabilme.
7 1572128 Müzik öğretmeni olarak okul şarkıları ve marşlara gitar ile eşlik edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek